Illustrasjonsbilde: Pixabay

Illustrasjonsbilde: Pixabay

NKF digital

Hvordan jobbes det digitalt med kommunalteknikk, i praksis?

Digitalisering er et viktig verktøy for å fremme bærekraftig samfunnsutvikling i kommuner. I forbindelse med DIKT-konferansen har NKF fått bistand av Rambøll til å finne ut hvordan det står til med den digitale hverdagen hos norske kommunalteknikere.

– Det er nå behov for å, i større grad, se på kommunens tekniske tjenester samlet og i sammenheng med kommunenes samfunnsansvar, forteller rådgiver i NKF, Frode Bonesvoll, til kommunalteknikk.no. Han leder arbeidet med gjennomføringen av undersøkelsen, som utføres av Rambøll på oppdrag fra NKF. Undersøkelsen sendes ut i disse dager.

– Digitale verktøy som bidrar til bærekraftige og gode løsninger for ett fagteknisk område, bør utvikles slik at kommunene kan ta ut fordelene på flere områder, forklarer han.

NKF ønsker derfor nå at alle som har mottatt undersøkelsen bistår med å svare. – Dette er et viktig bidrag i det pågående digitaliseringsarbeidet i NKF, forteller Bonesvoll.

Resultatene fra undersøkelsen vil presenteres på Digital Kommunalteknikk (DIKT) 2022, 7.-8. desember. Program og påmelding til konferansen finner du her.

DIKT22 header 2.0 .png