Boliger for fremtiden 2020

Hvordan møte dem som ikke vil ha hjelp, og hva gjør det med oss?

Hva gjør det med oss som hjelpere å stå i langvarige, utfordrende relasjoner, og hvordan dette kan påvirke våre holdninger og empati. Hvordan kan vi ivareta oss selv best mulig?  

Lone V endelig
Lone Viste, Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Stavanger Universitetssjukehus

Betydningen av terapeutiske relasjoner

Lone Viste har arbeidet innenfor psykisk helsevern siden 1997; med sikkerhetspsykiatri, allmennpsykiatri, og poliklinisk innen barne- og ungdomspsykiatri. Viste er i dag ansatt ved Stavanger Universitetssjukehus som TMA- konsulent (Terapeutisk Mestring av Aggresjonsproblematikk).

Hun underviser også, om forebygging og mestring av aggresjon og vold, og er medlem av MAP arbeidsgruppe, nå prosjektgruppe (Møte med Aggresjonsproblematikk). MAP har siden 2014 arbeidet med å utarbeide en nasjonal standardisert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret opplæring av ansatte relatert til denne problematikken. MAP har vært et samarbeidsprosjekt mellom SIFER-nettverket, de tre regionale sikkerhetsavdelingene, Helse Stavanger og Helse Fonna.

Lone Viste foreleser over et vidt spekter av tema innen psykiatri, men særlig om betydningen av terapeutiske relasjoner og hvordan disse kan utgjøre en forskjell for den enkelte. Viste er opptatt av vår rolle i møte med den andre, hvordan vi påvirker samspillet med den andre, og viktigheten av å være bevisst egen følelsesregulering i møte med den andre.

Under Boliger for fremtiden, 4. – 5. februar, vil hun fortelle mer om hva det gjør med oss å stå i langvarige, følelsesmessige utfordringer relatert til andre mennesker i jobbsammenheng. Om hva det gjør med oss som hjelpere å stå i langvarige, utfordrende relasjoner, og hvordan dette kan påvirke våre holdninger og empati. Hvordan kan vi ivareta oss selv best mulig?  

Kurt O
Advokat Kurt O. Bjørnnes

Taushetsplikt når man arbeider med, og i, andres hjem

Hva kan vi dele av informasjon for at alle skal kunne "bo trygt"?

Det er viktig at boligforvalteren får nok informasjon slik at "rett person kan tildeles riktig bolig". Hvilken informasjon kan deles, og på hvilken måte skal den deles?

Under Boliger for fremtiden vil Advokat Kurt O. Bjørnnes avklare hva man har taushetsplikt om, og hvem kan man dele opplysningene med. Opplysningsplikten til den kommunale barneverntjenesten vil også bli behandlet, samt tematikk under personopplysningsloven (GDPR) fra 2018.

Boliger for fremtiden bygger bro og inviterer til tverretatlig samspill

Den årlige boligkonferansen bygger bro mellom eiere/forvaltere som bygger, drifter, og stiller boliger til rådighet i kommunene, og de som tildeler og har ansvar knyttet til boligsosiale utfordringer.

Denne nasjonale møteplassen inviterer til tverretatlig samspill og beste praksis for best mulig måloppnåelse innen kommunal boligforvaltning:
Gjennomgående god standard og høyere vedlikeholdsnivå bidrar til å utjevne levekår og redusere stigmatisering. Fra politisk hold er det også forventninger om grønn planlegging, innovative løsninger, og om at det skapes inkluderende og trygge bomiljø. Har vi og bruker vi de økonomiske virkemidlene som trengs for å få frem kostnadseffektive og rimelige boliger? 

Alle ønsker å bo trygt og godt! Her følger flere smakebiter fra programmet:

  • Nytt fra Husbanken
  • Hvordan bygge riktig, og rimelige boliger
  • Effektiv boligdrift - hvilke tjenester leveres?
  • Trygge hjem for hjemmeboende eldre Hvor går ansvarslinjene?
  • Smart, smartere, driftskrevende omsorgsboliger? Smart nok? Hvem skal bo?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge bedre for den voksende eldregenerasjonen?
  • Barna først! - Snakk om fattigdom - Forsterkede boliger i tre - Boligjus 

– Årets boligkonferanse blir tidenes beste!

Årets konferanse arrangeres 4. - 5. februar i Oslo, og har et rikholdig program. Programmet finner du HER.

- Programkomiteen har gjort en kjempejobb. Det er allerede over 100 påmeldte, så jeg tror dette blir tidenes boligkonferanse uttaler Elisabeth Leikanger, rådgiver/daglig leder, NKF bygg og eiendom. 

Alle med ansvar, oppgaver og interesse innen feltet, både lokalt og nasjonalt, inviteres til å delta på denne konferansen, og nå gjelder det å sikre seg plass.
Boliger for fremtiden 2020 750 bredde