Jobb smartere 2021

Hvordan organisere gode team internt?

– Mange kommuner leier inn prosjektledelse til store prosjekter – og går ofte glipp av vesentlige forhold. Det er viktig med kompetansebygging og input fra organisasjonen som skal drifte byggene, sier tidligere eiendomsdirektør i Bærum kommune Kristin Fagerhaug.

Kristin Fagerhaug, Direktør strategisk ledelsesrådgivning i HR prosjekt. Foto: HRP
Kristin Fagerhaug, Direktør strategisk rådgivning i HRP. Foto: HRP

Kristin Fagerhaug jobber i dag som direktør for strategisk rådgivning i HRP og kommer til Jobb smartere 2021 for å fortelle om hvordan man på riktig måte skal organisere team internt. I tillegg til å ta med driftsavdelingen i større prosjekter peker Fagerhaug på at det i mindre kommuner også melder seg en utfordring i skjæringspunktet mellom administrasjon og politikk.

– I mange mindre kommuner blir det en utfordring at skillet mellom politikk og administrasjon er utydelig. Dette kan igjen gi krevende rammebetingelser i prosjektgjennomføringen i form av politisk sammensatte byggekomitéer, for eksempel. Dette skal, og bør, være administrasjonens oppgave.

Hvilke gevinster er ønskelige?

– I et hvert investeringsprosjekt må man ellers stille seg spørsmålet: Hvilke gevinster man kan vi realisere gjennom prosjektet – utover de rent bygningsmessige fordelene av å ha et bærekraftig bygg som er effektivt å drifte, spør Fagerhaug.

Hun peker på at det er viktig at man utvikler de kommunale tjenestene som skal bruke bygget. – Det er en svært relevant problemstilling når man ser at utviklingstiden for nye bygg er på 5-7 år. Vi må ikke bygge bygg for gårsdagen måte å levere tjenester på, forklarer hun.

Fagerhaug mener at norske kommuner må sørge for at de som skal forvalte og drifte byggene får gode tilbud til å heve sin kompetanse underveis. – Når nybygg i dag i praksis krever at man er utdannet automasjonstekniker, hvordan skal vi sørge for at eiendomsorganisasjonen faktisk klarer å drifte det etterpå?

I foredraget sitt under Jobb smartere kommer Fagehaug med konkrete innspill til hvordan man skal ta tak i disse og andre utfordringer.

Smakebiter fra programmet

  • Kontroll i eget hus v/ kommunedirektøren
  • Gevinsten med roboter og senorikk - Møt fremtidens medarbeider!
  • Hvordan bestille riktig kvalitet på renhold, og bygg som virker?
  • Digitalisering: Veien til Grønnere og Smartere bygg
  • Sirkulærøkonomi: Gjenbruk og ombruk i hele verdikjeden
  • Hvordan organisere et godt team internt
  • Miljøpott for bærekraftige og innovative byggeprosjekt 
  • Hele programmet for konferansen finner du her.


Banner (netboard 2 Nyhetsbrev) Renholdsnytt 645 x 400px (3).png