Ida Kvammen, avdelingsleder for avdeling organisasjon og administrasjon og Gøril Madsø Halvorsen, HR-rådgiver og fagansvarlig HR ved avdeling organisasjon og administrasjon i Trondheim eiendom. Foto: Trondheim eiendom

Ida Kvammen, avdelingsleder for avdeling organisasjon og administrasjon og Gøril Madsø Halvorsen, HR-rådgiver og fagansvarlig HR ved avdeling organisasjon og administrasjon i Trondheim eiendom. Begge kommer til Jobb smartere i oktober. Foto: Trondheim eiendom

Jobb Smartere 2022 / 27.-28. oktober

Hvordan rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere?

Trondheim eiendoms-skolen er vår nye felles arena der medarbeidere kan lære og utvikle sin kompetanse, sier Ida Kvammen, avdelingsleder for organisasjon og administrasjon i Trondheim eiendom.

Trondheim kommune har lenge vært langt fremme innen kompetanseutvikling. Til Jobb smartere denne høsten kommer Ida Kvammen sammen med fagansvarlig for HR i Trondheim eiendom, Gøril Madsø Halvorsen for å fortelle om det systematiske arbeidet de driver for å tiltrekke, rekruttere, utvikle beholde og ivareta gode medarbeidere.

– For oss i Trondheim eiendom er kompetanseutvikling viktig, sier Kvammen til kommunalteknikk.no. – Det er viktig at medarbeiderne føler seg involvert i arbeidet med sin egen faglige og personlige utvikling.

Kvammen påpeker at å ha medbestemmelsesrett i sin egen faglige utvikling oppleves som motiverende.

– Skolen skal være en felles arena for læring og videreutvikling av kompetanse. Her kan man gjennomføre ulike læringsaktiviteter og holde kontakten med «medelever», samtidig som man har god oversikt over sitt eget læringsløp.

Det at Trondheim eiendom har en tydelig strategi for å ivareta de ansatte mener Kvammen gir et godt grunnlag både i rekrutteringen og videreutviklingen av medarbeidere. – Ikke minst er det er godt verktøy for å beholde dyktige medarbeidere.

Kirsti Kierulf, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Chris Caspersen
Kirsti Kierulf, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Chris Caspersen

Jobb smartere inntar Trondheim

Bærekraftsbyen Trondheim er vertskommune for årets konferanse og programmet er fullspekket av innhold for ledere innen offentlig bygg- og eiendomsforvaltning.

– Det blir i år faglige paralleller for byggeprosjekt, byggdrift og renhold, forteller administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, Kirsti Kierulf.

– I tillegg blir det befaringer og et fellesprogram som skal gi faglig påfyll og gode fellesopplevelser. I tillegg ønsker vi å få svar på spørsmål som for eksempel: Finnes det en optimal organisering i kommunen? Hvilket forhold har kommunene til bærekrafsmålene?

– Vi gleder oss uansett til spennende dager sammen med medlemmer fra hele landet, avslutter direktøren.

Hele programmet og påmelding finner du her.

JS22 header.png