Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Illustrasjonsbilde: Pexels.com

DIKT-konferansen / 7.-8. desember

Hvordan skal vi digitalisere de kommunaltekniske tjenestene?

NKF videreutvikler IK-bygg konferansen til Digitalisering av kommunalteknikk for å lage en god møteplass for alle som jobber med digitale løsninger innen bygg, eiendom, veg og park. Konferansen gir deg praktiske eksempler på gode løsninger og inspirasjon til videre arbeid. I tillegg møter du spennende leverandører.

Behovet for bedre, mer bærekraftige samfunn krever at vi ser på de tekniske tjenestene samlet. Derfor må vi løfte blikket og bruke gode systemer og prosesser når vi skal lede kommunaltekniske tjenester inn i fremtiden.

Verktøy som bidrar til bærekraftige og gode løsninger for ett område må utvikles, slik at vi også kan realisere gevinster på flere områder. 

2 dager - 36 foredrag

  • Hvordan blir du en digital mester?
  • Digitalt brøytekurs
  • Når sensorer gjør en forskjell
  • Hvorfor går digitaliseringen i kommunene så sakte?
  • Hvordan planlegge bedre for digitale innbrudd?
  • Digitalisering av vegplaner
  • Gode datamodeller: Hvordan får vi det til?
  • .....og mye mer!

Se hele programmet her.

DIKT22 header 2.0 .png