IKbygg illustrasjon

NKF bygg og eiendom

IK-bygg er revidert og oppdatert for 2017

En grundig og stor oppdatering er gjennomført.

Ny forskrift om brannforebygging

- Når det gjelder nye lenker til lover og forskrifter har vi gjort en ganske stor oppdatering generelt sier Jonas Havord, daglig leder i New Generation Communication AS som står bak utviklingen av webapplikasjonen, og som forvalter ikbygg.no på vegne av NKF.

Etter en overgangsperiode med tilpasninger til ny forskrift på brannforebygging, samsvarer IK-bygg nå med forskriften som trådte i kraft i 2016, og med god hjelp fra DSB er spørsmålene revidert og lenker til lover og forskrifter oppdatert.

Henvisning til aktuelle lenker finner du også på "Lover og forskrifter" på Intro-siden i IK-bygg, eller trykk her (krever innlogging).

IK-Bygg oppdatering
Illustrasjon: New Generation Communication AS

Aktuelle lenker til lover og forskrifter på innemiljø er også oppdatert

NKF retter en stor takk til revisjonsgruppen, brukerutvalget og NGC for arbeidet med oppdateringen av IK-bygg for 2017.

  • Direktoratet for Byggkvalitet
  • Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
  • KLP Skadeforsikring
  • Norsk Brannvernforening
  • Arbeidstilsynet
  • Helsedirektoratet
  • Brukerutvalget (m/representanter fra Finnmark Fylkeskommune, Flesberg kommune, Stange kommune, Sørum kommune og Østre Toten kommune)

IK-Bygg samler alt regelverk om bygg i drift på ett sted

• Forvaltning
• Systematisk internkontroll
• Synliggjøring av byggets tilstand og skaderisko
• Rapportering

 

For spørsmål, ta kontakt med support@ikbygg.no eller ring 975 30 494.


Les mer:
Vinnerne av IK-BYGG fagpris i SØLV og GULL