IMG_0330 - stort

MOVAR IKS

Bygger nytt avløpsrenseanlegg i Råde

Nåværende Hestevold renseanlegg skal settes ut av drift og rives. Nytt avløpsrenseanlegg bygges for å sikre effektiv drift, behandling av avløpsvann fra en økende befolkning og overholdelse av nye rensekrav.

19. november 2009

NTNU-studentenes VA-ekskursjon til Bergen i mars 2009

Av Sveinn T. Thorolfsson

Studenter i fag TVM4130 Urbane Vannsystemer (UVS) ved NTNU var på ekskursjon til Bergen 12-13 mars 2009.

Vannvåg skole

Veilys viktig i Karlsøy

I 2003 reduserte Karlsøy kommune antall veilys for å spare penger. Takket være tiltakspakken kommer lysene nå tilbake langs mørklagte veier i Karlsøy.
P4230017

Vårrengjøring av gater og veger i Molde

Det kommunale vegnettet i Molde utgjør 206 kilometer kjøreveger. I vårrengjøringen skal tusen tonn strøsand fjernes. Den jobben gjøres med kommunens eget materiell og mannskap.
P1020290

Tiltakspakken kommer godt med

Fredrikstad kommune prioriterer forebyggende vedlikehold og vedlikehold av veilysanlegg.
Bilde 3a_350x263

140 år gamle rør, ingen hindring!

- Jeg mener årsaken til at nettvannet vårt er av så god kvalitet er, for det første, at vi har et godt råvann med lite nedslagsfelt og lite biologisk aktivitet.
C Indre havn, oversikt - stupetårn ytterst på brygga-web

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Ekstrem forvandling på 48 timer!

Ordføreren i Larvik så et TV-program hvor man i løpet av 48 timer utførte en stor endring på et hus.

– Hvorfor ikke gjøre dette med uterom i Larvik, tenkte han. Og slik ble det!

Prosjekt for evaluering av leverandører

Prosjekt for evaluering av leverandører

Hvordan kan det offentlige avvise useriøse leverandører? Og hva kan det offentlige gjøre for at leverandørene skal forbedre seg?
Livet mellom byboligene

Livet mellom byboligene blir stadig trangere

Det er oppført uvanlig mange byboliger i de norske byene i de siste årene. Dette har sammenheng med flere forhold.
Kart 1

Satsing på kart og geodata

Bodø kommune har satset mye på kart og geodata de siste årene – spesielt GAB-registeret, eiendomskartet og arealplanene har gjennomgått en omfattende kvalitetsheving. Tilgjengeligheten til dataene for publikum og næringslivet er gjort enkel gjennom kart på internett.