Informasjon til artikkelforfattere

Fagartikler

Har du lyst til å dele din kunnskap og erfaring med oss? Her følger noen tips og litt informasjon om hvordan vi ønsker artikler levert.


 

Kontaktinformasjon: Redaktør - Sindre Haarr

Om tema og innhold

Artikkelforfatterne i Kommunalteknikk jobber med det de skriver om. Det gir en unik førstehånds formidling av de kunnskaper og erfaringer den enkelte har.

Tema/innhold avtales med redaksjonen. Du kan sende en ferdig artikkel eller et utkast som vi bearbeider.

Vinklingen rettes mot målgruppen, som er ledere og ansatte i teknisk sektor i kommune-Norge samt private organisasjoner og firma som på ulike måter samhandler med kommunene.

Produktomtale Vi tar ikke inn artikler som er skrevet for å markedsføre produkter, produsenter eller tjenester. Denne type stoff kan eventuelt publiseres under  "Bransjenyheter"

Antall sider

 • Tekst: Ca 1-2 sider med 12 pkt roman A4- format (maks 3 sider).
 • Kort ingress som en introduksjon til artikkelen, 20 - 40 ord er fint.

 


Dette øker lesbarheten

 • Korte setninger
 • Korte avsnitt
 • Avsnittsoverskrifter

 Bilder 

 • Bilder og illustrasjoner leveres som  høyoppløst jpg-filer - 300 dpi.
  Navn på fotograf skal alltid oppgis.
 • Bruk av bildet må være avklart med fotograf/eier.
 • Bildetekst: Bilder fungerer ofte som  "apetittvekkere" og bildeteksten leses som regel før artikkelteksten

Gode bilder med god kvalitet vil også bli vurdert som forsidebilde!

Dersom annet ikke er avtalt vil Norsk Kommunalteknisk Forening også  bruke bildene vedrlagsfritt i andre sammenhenger f.eks på nettsidene, i andre publikasjoner eller lignende.

  


Opplysninger om artikkelforfatter

Artikkelforfattere presenteres med

 • navn
 • tittel
 • kommune/virksomhet
 • passfoto (er frivillig).

 

Utgivelse

 • Vi tilstreber et allsidig innhold og bredde i fagstoffet. Dette kan medføre at artikkelen din kan bli forskjøvet til en senere utgave.
 • Nettpublisering. Hele bladet legges ut som pdf fil ca en måned etter utgivelse. Enkelte artikler publiseres i tillegg på våre nettsider, helt eller i forkortet versjon.
 • Bladet tilsendt Gi beskejd dersom du ønsker bladet med artikkelen tilsendt.

  Vi har dessverre ikke anledning til å honorere artikler.

 


Send artikkelen

Artikkel og bilder sendes på e-post til: Sindre Haarr