Alt innen geosyntete - Leverandørguide

Alt innen geosynteter


AHLSELL NORGE AS
Pb. 184 - Forus,  4065 Stavanger
Tlf. 51 81 85 00 –
www.ahlsell.no

GEOPRO - en egen produktavdeling i Ahlsell med spesialkompetanse innen totalspekteret av GEOSYNTETER.

Geosyntetiske produkter:

Fiberduker - Veiarmering - Jordarmering - Gressarmering - Erosjonssikring - Geomurer - Asfaltarmering - Dreneringsmatter - Betongmadrasser - Geovoller - Betonittmembraner - Membraner - Gabioner - Siltgardiner - Varslingsgjerder - Grønne tak.
 


TENTEX AS

Postboks 394 - N-1471 Lørenskog
Tlf. +47 67 91 60 53 – Fax +47 67 91 60 55
E-post:posttentex@feiring-bruk.no -www.tentex.no
TenTex er et landsdekkende selskap med spesialkompetanse i planlegging og bruk av geosynteter. TenTex tilbyr teknisk bistand, løsningsforslag og dimensjoneringer. Tensar geonett til stabilisering, forsterking, jord- og asfaltarmering. Sertfiserte fiberduker (NorGeoSpec) til separasjon, filtrering og beskyttelse.
Membraner og radonsperre.