Spalten

Bransjenyheter

Vi unngår produktreklame i artikler, men vi omtaler gjerne nye navn, tjenester og produkter i spalten "Bransjenyheter"

Interesserte oppfordres til å bruke denne muligheten for å få redaksjonell omtale.
 
Slik gjør du:
Skriv en kort tekst med saklig informasjon om produktet eller tjenesten.
Legg ved et bilde ( jpg-format), merk sendingen: "Bransjenyhet" og send det på e-post til: sindre.haarr@kommunalteknikk.no
- så vil nyheten bli vurdert!