Vannforsyning, avløp og VVS - Leverandørguide

Vannforsyning, avløp og VVS

AMIBLU NORWAY AS

Postboks 2059, 3202 SANDEFJORD
Tlf. 99 11 35 00 
email:info-no@amiblu.com - www.amiblu.com

Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri.
 


AVK Norge AS

Hågasletta 7, 3236 Sandefjord T: 33 48 29 99 –

E: avk@avk.nowww.avk.no

AVK tilbyr et bredt spekter av ventiler, hydranter og tilbehør for å møte markedets mange behov og krav. AVK tilbyr produkter av høy kvalitet og benytter materiell som sikrer at vannkvaliteten er optimal helt fram til forbrukeren. AVK produkter er designet i henhold til de mest aktuelle nasjonale og internasjonale standarder og er solgt i mer enn 100 land verden over.


BIM NORWAY AS
Postboks 12 Bragernes,
3001 Drammen
Tlf. 32 26 52 70 – Fax 32 26 52 90
postmaster@bimkrystal.no
www.bimkemi.com
Vannglass


Entec Brimer AS Hamna 7 N-6087 Kvamsøy www.entec.no  e-post: brimer@entec.no

BRIMER Tankløsninger – effektive og bærekraftige løsninger 

VA - OPPDRETT - FOREDLING - INDUSTRI - OFFSHORE - NÆRINGSMIDDEL - MILJØ - ENERGI


 BRUNATA AS

Åsveien 3, 1400 SKI
Tlf. 64 86 50 86 – Fax 64 88 77 80
www.brunata.no - E-mail: brunata@brunata.no

Fjernavlesning, vann- og energimåler.
 


DANTHERM AS
 
Tlf. 33 35 16 00 | dantherm.no@dantherm.com
 
Mer enn 60 års erfaring | Størst i Norge innen avfukting
 
AVFUKTING – VARME/KJØLING – VENTILASJON – STÅLSKORSTEINER – RÅDGIVING - FAGKUNNSKAP

HYDRO-ELEKTRIK AS
Litleåsv. 49, Pb. 46 Nyborg, 5871 Bergen
Tlf. 55 25 93 00 – Fax 55 25 93 01
www.hydro-elektrik.no
Vannbehandlingsanlegg basert på Ozon og Biofiltrering. 


KEMIRA CHEMICALS AS

Øraveien 14, 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 35 85 85 – Fax 69 35 85 95
www.kemira.com • kemira.no@kemira.com


KSB Norge AS

Tel: 96900900 – firmapost@ksb.com

www.ksb.com/ksb-no

Pumper – ventiler – service


G C RIEBER SALT AS

Oslo - Bergen - Ålesund -
Trondheim – Hammerfest
Tlf. 23 03 50 90 – Fax 22 19 77 07
www.norsal.nopost@gcrieber.no
Norsal - Totalleverandør av salt


MILJØ OG FLUIDTEKNIKK AS (MFT)
Tlf.: 66 84 88 44
www.mft.no, post@mft.no
MFT utvikler og leverer produkter knyttet til regulering og behandling av overvann og regnpåvirket avløpsvann:
- mengderegulatorer
- nivåregulatorer/terskelsystemer
- tilbakeslagsventiler
- partikkelavskillende regnvannsoverløp
- partikkelavskillere overvann
- stengeventiler

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. (SCANDINAVIA)

Factory Automation
Tlf. 915 02 650 – web: no3a.mitsubishielectric.com
 


PAM NORGE

Nils Hansens vei 13  - 0603 Oslo

www.pamline.no  firmapost@pamline.no

Tel. 23 17 58 60
Duktile rørsystemer og deler til vannforsyning, avløp, småkraftverk og innvendig rør.

PIPELIFE NORGE AS
6650 SURNADAL
Tlf. 71 65 88 00 – Fax 71 65 88 01
www.pipelife.no

 

SALSNES FILTER AS

Postboks 279 - 7801 NAMSOS
Tlf. 74 27 48 60 – Fax 74 27 48 59
www.salsnes-filter.no
firmapost@salsnes-filter.no

Leverandør av norskproduserte beltefiltre for primærfiltrering for alle typer kommunale renseanlegg.


VA-Tek A/S

Engelsvollveien 264, 4353 Klepp Stasjon
Tlf. 51 78 66 40 – Fax 51 78 66 41
www.va-tek.no
• Reime Beholderen: Prefabrikerte tanker i betong for høydebasseng, etc.
• EcoPlant våtmarksfilter: Småskala avløpsteknologi for boliger, hytter, etc.
• ChemFilter avløpsrenseanlegg: Kompakt mekanisk/kjemisk renseanlegg for kommunalt og industrielt avløp.

• Tanker og ventilhus i prefabrikkert betong for høydebasseng, avløpsrenseanlegg, etc.