Slambehandling / Slamsuger /Spylebiler - Leverandørguide

Slambehandling /Slamsuger /Spylebiler

 KORP & SØNN INDUSTRI AB

Sverige tlf. 0046-523 18900
Avd. Norge: KORP & SØNN
Tlf. 22 32 73 95 – Fax 22 32 82 45
www.korposon.se
Slamsugere, høytrykkspylebiler, kombibiler. 
 


NOMEK AS

Grandevegen 13, 6783 Stryn

TLF. 57 87 07 70

www.nomek.as - post@nomek.as

Slamsugere, spylebiler, avvanningsbiler,

suge og spylevogner for traktor.

Norskproduserte kvalitetsprodukt i rustfritt stål.


Nordic Water Products AS

Avd. Vest: Idrettsvegen 144 • 5353 Straume • Norway, Tel: +47 56 31 77 30

Avd. Øst: Dølasletta 7 • 3408 Tranby • Norway, Tel: +47 66 75 21 10
Hjemmeside: www.nordicwater.no

E-post: info.no@nordicwater.com

 Leverandør av maskiner og utstyr til vann- og avløpsrensing, slambehandling.
partikkel- og væskeseparasjon, avvanning m.m. for kommuner og industri.

Meva – Sobye – DynaSand – Lamella – DynaDisc – DynaDrum – Zickert – DynaCloth


 

SALSNES FILTER AS
Postboks 7800 Namsos

Tlf +47 74 27 48 60
www.salsnes-filter.no  -  firmapost@salsnes-filter.no
Mekanisk utstyr - Avløpsrenseanlegg - Slambehandling