IT- løsninger for kommuner - Leverandørguide

IT, GIS, DAK og
elektronisk arkiv

IMPRESO NORGE AS – BAS Streetlight

Fagsystem for drift og vedlikehold av veilysanlegg.

Utviklet i samarbeid med blant andre Moss,

Horten, Drammen og Kristiansand kommune.

kontakt@impreso.no – Tlf: 940 59 810


DOKFLYT AS

DOKFLYT - oversikt og arbeidsflyt innen kommunal infrastruktur.

Applikasjonen Dokflyt er et enkelt og brukervennlig prosjektstyringsverktøy for innsamling av dokumentasjon og kommunikasjon mellom kommune og entreprenør, særlig innen gatelys.

Nær 100 norske kommuner og deres driftsentreprenører bruker nå Dokflyt på mobil, nettbrett og pc.

Ta gjerne kontakt på kontakt@dokflyt.no, eller tlf. 90 92 66 55 - www.dokflyt.no

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS
Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA
Tlf. 67 57 15 00 - Fax 67 54 45 76
www.nois.no
• Geografiske Informasjonssystemer (GIS)
• System for Forvaltning, Drift og Vedlikehold
(FDV)
- Bransjestandard innen utarbeidelse av anbudsbeskrivelser
- Kalkulasjons- og prosjektoppfølgingssystem
- Prosjektstyringsverktøy
- DAK- systemer
- System for fakturering av kommunale avgifter
- System for eiendomsforvaltning
- SW, HW og drift av systemer

 


POWEL ASA
Edvard Griegs vei 3 , N-5059 BERGEN
Tlf. 55 36 19 00 – Fax 55 36 19 01
www.powel.no

Utvikling, salg og bistand ved innføring av
GIS-systemet Gemini for fagområdene:
- Kommunalteknisk forvaltning
- Service og publikumsbetjening
- Oppmåling
- Prosjektering
- EntreprenørbransjenVIANOVA SYSTEMS AS
Leif Tronstads plass 4, 1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00 – Fax 67 81 70 01
www.novapoint.no

Utvikler programvareproduktene Novapoint
som er markedsledende i Norden. Novapoint
er et integrert og moderne verktøy som har
løsninger innenfor:
• Arealplanlegging
• Kommunalteknikk. Landskap og terreng
• Samferdselsplanlegging
• Anlegg
• 3D visualisering
Utvikling av kundeløsninger innen disse områdene
samt kurs, brukerstøtte og prosjektstøtte.