Nettverk

NKF byggesak

Informasjon om nettverksgrupper

Nettverk
Bli med å utveksle kunnskap i en nettverksgruppe for byggesak

NKF byggesak inngår skriftlig avtale med hver kommune som ønsker å delta i nettverk. Avtalen regulerer hva forumet skal bidra med, og videre betingelser for deltagelse.
NKF byggesak har nærmere 300 kommuner som deltar i nettverkssamarbeidet, med grupper i de aller fleste fylker.

Du kan lese mer om nettverksgrupper i NKF her. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt Torbjørn Vinje.

Innmelding i nettverksgruppe

NB! Les igjennom tekstene før signering og innsending.

AVTALE OM DELTAKELSE I NETTVERKSGRUPPE
Avtalen gjelder nettverksgruppe innen:*
Velg tema dersom du har valgt Bygg og eiendom
Gate-/veinavn eller postboks
F.eks. ressursnr eller bestillernr. Skriv navnet ditt hvis dere ikke har fakturareferanse.
Fornavn og etternavn
Signatur:*
NB! Dersom det oppstår endringer av ovenstående, skal dette meddeles nettverkssekretær omgående.