Norsk Kommunalteknisk Forening

Informasjonsmøte for byggesak: Avvik med royalbehandlet kledning

I forbindelse med at det ble ført tilsyn med royalbehandlet trekledning er det avdekket avvik. NKF har nå gjennomført et informasjonsmøte med Treindustrien, Treteknisk institutt, Boligprodusentene, DiBK og brannrådgiverne slik at byggesaksbehandlere skal få så god informasjon som mulig. Opptaket av infomøtet kan du se her.

Onsdag 13. januar inviterte Treindustrien til møte i forbindelse med at bruk av «royalimpregnert kledning» som viser seg å ikke tilfredsstille krav til brannklasse D.  

– Kortversjon er vel først og fremst at vi ikke er i en situasjon med fare for liv og helse, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir i Norsk Kommunaltenisk Forening. 

Direktøren presiserer at det fortsatt er helt nødvendig å følge opp saken, da det på daglig basis behandles både søknader om midlertidige brukstillatelser og ferdigstillingsattester. 

– Nå i første omgang er dette en problemstilling for blant annet boliger og garasjer, og ikke formålsbygg som tilhører strengere tiltaksklasser. 

Her er RIFs fagnotat om bruk av royalimpregnert kledning 

Blant de som presenterte på infomøtet er brannrådgiver Leif Tore Isaksen. Isaksen har gjort en foreløpig brannfaglig vurdering for bygninger som allerede har montert slik kledning. 

For eneboliger m.v der brannklasse D er preakseptert ytelse: Ved at produktet ikke klassifiseres i brannklasse D tilfredsstiller det ikke preaksepterte ytelser som beskrevet i veiledningen til teknisk forskrift. Brannrådgiver Leif Tore Isaksen skriver i sin foreløpige vurdering blant annet at: "For bygninger prosjektert etter preaksepterte ytelser (...) vurderes bruk av royalimpregnert trekledning ikke utgjøre en stor risiko for personsikkerhet i bygninger. Det presiseres at løsningen med bruk av Royalimpregnert tre ikke ivaretar preaksepterte ytelser, men dette er bygninger med kort rømningstid og løsningen gir ikke nødvendigvis dårligere sikkerhetsnivå, sammenlignet med tradisjonell trekledning som er overflatebehandlet i ettertid". 

For større bygg: Om større bygg som er prosjektert med alternativ analyse presiserer Isaksen: "For bygninger prosjektert med alternativ analyse, der reduserte krav til kledninger er basert på andre, kompenserende tiltak må det vurderes om endret ytelse for trekledningen endrer forutsetningene for prosjekterte løsning. Dette må avklares med brannrådgiver som har vært ansvarlig for brannprosjekteringen i det aktuelle prosjektet." 

Tilsyn med brannhemmende trekledning avdekket avvik 

– Vi ønsker med dette å sikre at byggesaksbehandlere får så lik og nøytral informasjon som mulig, avslutter Aale-Hansen.

Opptak av infomøte mandag 18. januar