Innforing i reguleringsplanlegging 2023

NKF plan og miljø

Innføringsgurs i reguleringsplanlegging

15. og 16. mars inviterer vi kommunale planleggere til et innføringskurs om reguleringsplanlegging. Kurset gir en grunnleggende innføring i reguleringsplanlegging med vekt på saksbehandling av innsendte reluleringsplaner og holdes at tidligere byplansjef i Bergen kommune, Petter Wiberg.

Som kursdeltaker vil du få innsikt i planleggerens ansvar og rolle ved bahandling av innsendte reguleringsplaner, og delta i diskusjoner med utgangspunkt handlingsrommet plan- og bygningsloven gir.

Kurset består av to heldagssamlinger over Teams.

Det er begrenset antall plasser på dette kurset da det er satt av god tid til spørsmål og diskusjoner fra kursdeltakere. Du vil få tilsendt Microsoft Teams lenke i god tid før gjennomføring

Kursholder Petter Wiberg har lang erfaring fra kommunal administrasjon og ledelse. De siste 15 årene av arbeidskarrieren har han vært byggesakssjef og byplansjef i Bergen kommune. Wiberg har også erfaring fra konsulentbransjen og har for tiden oppdrag som konsulent for private utbyggere. I innføringskurset vil han legge vekt på arbeids- og oppgavefordeling mellom privat utbygger og kommune og anvende konkrete erfaringer fra begge sider av bordet. 

Meld deg på kurset her