Planveileder og forlag til interne planrutiner

Planveileder og forlag til interne planrutiner

NKF plan og miljø - to populære temahefter:

Interne planrutiner og planveileder

Med disse temaheftene vil flere kommuner få et godt utgangspunkt for å forbedre egne rutiner og prosesser.

Forslag til interne planrutiner_150x212

Forslag til interne planrutiner

Heftet er ment som et hjelpemiddel for å bidra til at kommunen kan forbedre sine interne rutiner i saksbehandlingen. Innholdet brukes etter behov og kan tilpasses til den enkelte kommune.

Kapitler: Generelt, reguleringsplaner, private forslag. Minder reguleringsendring. Klagebehandling. Megleropplysninger

Planveileder_150x212

Planveileder - planprosess og private reguleringsplaner

Målet med heftet er at man skal få en forutsigbar og effektiv prosess, samt at saksgangen skal være lik for alle og saksbehandlingstiden kortest mulig.

Kapitler tar for seg de ulike fasene i planprosessen:  Henvendelsen. Planoppstart. Planutvikling. Offentlig ettersyn, Sluttbehandling. Administrativ etterbehandling.

Bestilling

Hvert hefte koster 300 kroner og inkluderer en PFD versjon som man får når fakturaen er betalt! Heftet kan bestilles via NKF`s nettbutikk eller ved å sende en mail til nkf@kommunalteknikk.no