IKT-Norge

IT i praksis: Skuffende tall om bærekraft i norske kommuner

Omtrent samtidig som FNs klimapanel varsler “kode rød” for planeten kommer det svært skuffende (krise) tall om bærekraft i norske kommuner.

Nøkkeltall fra IT i praksis 2021:

  • Kun 9% av virksomhetene oppgir at de er fornøyd med tempoet på kommunenes bærekraftsarbeid.
  • 41% av virksomhetene oppgir at de mangler kompetanse innen bærekraft.
  • 40% av virksomhetene oppgir at de mangler menneskelige ressurser til å jobbe med bærekraft.
  • 45% av virksomhetene oppgir at de mangler systemer, verktøy, prosesser og prosedyrer i sitt bærekraftsarbeid.
  • 36,4% svarer at digitalisering er et viktig verktøy for kommunenes arbeid med FNs bærekraftsmål.
  • I underkant av 30% svarer at deres virksomhet har en tydelig definert bærekraftstrategi (dette er absolutt ikke bra nok).

De mindre kommunene er de som i minst grad er tilfreds med tempoet på sitt bærekraftsarbeid, som kan bety at de til tross for å henge etter i arbeidet med bærekraft ønsker å bedre seg. Det kan også tyde på de mindre kommunene trenger støtte fra sentrale myndigheter og andre kommuner for å avansere i bærekraftsarbeidet.

Selv kommuner som styres av politikere med skyhøye klima og miljøambisjoner, har en vei å gå. IKT-Norge mener at dette viser at det er stor avstand mellom politisk ambisjon og det som foregår i praksis i kommunene. 

IKT Norge mener kunnskapshullene må dekkes nå gjennom bl. a flere hundre IKT-studieplasser, med mulighet for spesialisering innen bærekraft. Her har Norge en lang vei å gå og det haster.

Les mer hos IKT Norge.