Norsk Kommunalteknisk Forening

Fikk du med deg: Jan-Egil Clausen gjenvalgt for to nye år

Under landsmøtet til NKF ble Jan-Egil Clausen gjenvalgt som styreleder for to nye år. – Vi er klare for å ta sats på to spennende år sammen med tillitsvalgte fra hele landet, sier administrerende direktør i NKF, Rune Aale-Hansen. 

FORTSETTER SOM STYRELEDER: Jan-Egil Clausen fortsetter som styreleder i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Sindre Haarr
FORTSETTER SOM STYRELEDER: Jan-Egil Clausen fortsetter som styreleder i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Sindre Haarr

Clausen har sittet som styreleder siden 2018 og ble nylig enstemmig gjenvalgt som styreleder i NKF. Clausen er til daglig leder av Filmparken AS, men har mange år bak seg i Oslo kommune, blant annet Eiendoms- og byfornyelsesetaten. 

– Organisasjonen drar god nytte av rutinen til Jan-Egil, sier en fornøyd adm. dir., Rune Aale-Hansen som ser frem til to spennende år: – Norge er inne i krevende tider, men med flinke og fremoverlente tillitsvalgte fortsetter vi arbeidet med å sette den viktige kommunalteknikken på dagsorden.

Effektivitet, digitalisering og miljø

I tillegg til valg av hovedstyre i foreningen er det også valgt nye representanter i alle foreningens fagstyrer. 

– Her er det representanter fra Finnmark til Agder, med bred kompetanse innen alle de kommunaltekniske fagområdene. 

– Vi skal fortsette å sette fokus på effektivitet, digitalisering og miljø i norske kommuner. Sammen med de tillitsvalgte skal NKF fremover sørge for at både folkevalgte og innbyggere også anerkjenner og forstår de kommunaltekniske tjenestene.