Maria Moræus Hanssen, styreleder, Oslobygg KF. Skjermdump fra nettsending

Maria Moræus Hanssen, styreleder, Oslobygg KF. Skjermdump fra nettsending

NKF bygg og eiendom

Jobb smartere 2020 er i gang

Maria Moræus Hanssen er styreleder i det nyetablerte Oslobygg KF. Hun åpnet i dag Jobb smartere 2020, i Oslo. Under åpningen av konferansen fortalte også etatssjef for bygg og eiendom i Fredrikstad kommune, Voika Imrik, om hvordan de har løst renholdet i kommunen gjennom en krevende periode. Konferansen er NKFs første kombinert fysiske og digitale, og streames live til 500 deltakere i hele landet.

Hanssen viste frem flere av byggene som Oslo kommune i dag besitter og som er planlagt. Oslobygg skal bygge, eie og utvikle kommunens samfunnsbygg slik at de er tilrettelagt for kvalitet og effektivitet i sin tjenesteproduksjon, og blir ett av Norges største eiendomsforetak med rundt 600 ansatte og rundt 2,5 millioner kvadratmeter.

Oslobygg vil bestå av det som i dag er de kommunale foretakene Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg.

– Oslobygg bør ha som ambisjon å bli det ledende foretaket på formålsbygg i Norden, sa den nye styrelederen fra scenen.

Hanssen var tydelig på at Oslobygg ønsker å være en leverandør av best mulig kvalitet over tid,  og mest mulig bygg for midlene de får tildelt.

På spørsmål om erfaringer med motivasjon i sammenslåingsprosesser svarer Hanssen at ledere må være villige til å erkjenne at sammenslåingsprosesser kan være med å tære på medarbeidernes motivasjon.

–Man må involvere, kommunisere og se den enkelte ansatte, forklarte Hanssen.

Voica Imrik, etatssjef bygg og eiendom, Fredrikstad kommune. Skjermdump fra nettsending.
Voica Imrik, etatssjef bygg og eiendom, Fredrikstad kommune. Skjermdump fra nettsending

Da renhold ble samfunnskritisk

12. mars ble landet stengt og regjeringen satte inn de mest inngripende tiltakene i fredstid. Tiltakene førte til store endringer hos alle, og spesielt for renholdsmedarbeidere.

Voica Imrik er etatssjef for bygg og eiendom i Fredrikstad kommune. Hun er imponert over hvordan renholdsavdelingen i kommunen har vist evne til omstilling og initiativ.

– Vi har lært at vi har en ekstremt omstillingsdyktig organisasjon. Det ble satt i gang mange nye tiltak i løpet av kort tid – og både renholdere og renholdsledere har tatt initiativ og vist hvor nødvendige de er, sier Imrik.

Fredrikstad opprettet i løpet av tre dager et koronasenter der det utføres smitterenhold nesten hele døgnet gjennom uka. I tillegg er det lagt omfattende planer for smitterenhold på legevakt og akuttsenter, samt forsterket renhold på sykehjemmene, hjemmesykepleiens baser og skolene.

Renhold har også blitt en 24-timersjobb, over 100 ansatte har fått opplæring i smitterenhold på rekordtid og det er utarbeidet renholdsplaner for alle typer bygg og virksomheter sammen med kommuneoverlegene.

Imrik la ikke skjul på at de siste månedene har vært krevende, men at det har vist hvor kritisk og nødvendig godt og riktig renhold er.

– Renhold er kanskje ikke en tjeneste hverken tar eller får stor plass, men det må løftes frem som en sentral og viktig tjeneste, avsluttet hun.

Hele programmet for de to dagene kan du se her