Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

KDD svarer om strømstøtte på hytta

Den siste måneden har NKF fått mange henvendelser fra medlemmer som opplever mange spørsmål fra innbyggerne og lurer på hvordan man skal tolke NVEs veiledning om strømstøtte på hytta. Halden kommune har spurt og fått svar fra Kommunal- og distriksdepartementet, som langt på vei er enige med NKFs vurdering. 

Siden NVE i august la ut at man har mulighet til å få strømstøtte på hytta, dersom man får dispensasjon, har norske kommuner blitt ringt ned av innbyggere som lurer på hvordan man får dispensasjon, og med det strømstøtte på hytta. 

NKF byggesak satte fyr på debatten ved å stille spørsmål om dispensasjonspraksisen som NVE legger opp til. 

Etter dette har Halden kommune kontaktet departementet for å få klarhet i hvilket regelverk man eventuelt skal dispensere fra. 

Når RME i sin kommunikasjon har vist til dispensasjon antar vi at det siktes til dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19, og dette i første rekke knytter seg til dispensasjon fra arealplan, skriver departementet i sitt svar. 

KDD påpeker også at de er enige med Haldens vurdering om at svaret ligger i det nasjonale regelverket, og ikke kommunenes dispensasjonspraksis.  

Departementet skriver, som NKF tidligere har presisert, at man kan vurdere bruksendring, men at en bruksendring fra fritidsbolig til bolig også fører med seg noen andre krav. 

Det er også viktig for oss å understreke at kravene for å få bruksendret en fritidsbolig til bolig handler blant annet om at fritidsboligen må oppfylle tekniske krav, tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst, parkering, avstand til skoler og skoleskyss, samt tilknytning til vann og avløp. Dette er forhold som blir vurdert av kommunen i forbindelse med behandlingen av søknad om bruksendringstillatelse.  

Administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, Kirsti Kierulf, er glad for at Halden har fått et så tydelig svar fra departementet og håper at KDDs kontakt med Olje- og energidepartementet vil føre til at veiledningen justeres, slik at omfanget av henvendelser til kommunene reduseres. 

NRK plukket også opp saken som har skaffet nasjonal oppmerksomhet, men også mange henvendelser til kommunene. Vi er glade for at KDD har kommet til samme syn på saken som NKF, sier adm. dir. I NKF, Kirsti Kierulf.