Jon Adler Torp, rådgiver for NKF byggesak, gleder seg til en ny runde med innføringskurs i byggesak. Foto: Chris Caspersen

Jon Adler Torp, rådgiver for NKF byggesak, gleder seg til en ny runde med innføringskurs i byggesak. Foto: Chris Caspersen

NKF byggesak / 13.-14. september

Klart for ny runde med innføringskurs for byggesak

Hver dag begynner nye byggesaksbehandlere i norske kommuner. Det er viktig at disse nyansatte tidlig finner fotfestet og kan raskt kan fatte egne vedtak. NKF byggesak arrangerer også denne høsten innføringskurs i byggesaksbehandling.

Innføringskurset legger vekt på at deltakerne skal forså helheten i kommunal saksgang og oppgavene som følger som byggesaksbehandler. Ved bruk av veiledning og teknikker skal deltakerne i løpet av kurset kunne gjøre egne vurderinger av tiltak og få bedret skriveteknikk ved bruk av klart språk. Målet er at deltakerne ved kursets utgang skal kunne skrive saklige og begrunnede vedtak. 

Innholdet i kurset spenner seg fra mottakskontroll til vedtak og gir deltakerne en innføring i gjeldende lov og forskrift, reguleringsplan og planhierarki, ulike sakssystemer og sakstyper. Kurset gir også deltakerne en innføring av ansvarsrettsystemet, VVA-forhold og private retter. Det legges også vekt på at deltakerne skal få en forståelse av hva som er vesentlige og hva som er mindre mangler i søknad, samt utførelse av enkle kontroller av tegninger og kart, arealberegninger og utføre egne estetikkvurderinger. 

Kurset er rettet mot byggesaksbehandlere uten særlig erfaring med byggesaksbehandling fra tidligere. Målet er å gi deltakerne en god forståelse for grunnleggende saksbehandling og slikt danne et godt grunnlag for videre læring i kommunen. Kurset sørger for at alle nye saksbehandlere får et godt kunnskapsgrunnlag tidlig, og raskt vil kunne utføre sine oppgaver i kommunen. 

Meld deg på kurset her.