Miljødirektoratet

Klimagassutslipp i kommunene går ned

Reduserte utslipp fra veitrafikk er hovedårsaken til at 68 prosent av kommunene hadde lavere utslipp av klimagasser i 2019 enn i 2018, viser nye tall.

På Miljødirektoratets nettsted får du oversikt over utslipp av klimagasser for alle landets 356 kommuner og 11 fylker. Klimagassregnskapet viser hvordan utslippene har utviklet seg over tid i ni ulike sektorer.

– Oppdaterte tall for utslipp av klimagasser gir kommuner og fylker et nyttig verktøy i klimaarbeidet og bidrar til økt bevissthet om hva som gir utslipp lokalt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Ett av de største behovene hos brukerne har vært å få tilgang til nye tall raskere. Utslippstallene er nå klare tre måneder tidligere enn ved forrige publisering.

Utslippene fra veitrafikk går ned

Utslippene går ned i mer enn tre av fem kommuner. Det er særlig innblanding av biodrivstoff og mindre kjøring med personbiler som bruker fossilt drivstoff, som førte til utslippsreduksjoner.

I Oslo, Bergen og Trondheim har utslippene fra veitrafikk gått mer ned siden 2009 enn gjennomsnittet. Hovedårsaken er at andelen elbilkjøring er større i de store byene.

Vi ser også at mange kommuner som grenser til de største byene har en høy elbilandel. Siden mye av kjøringen i byene kommer fra biler i nabokommunene, bidrar dette til lavere utslipp i byene. Bergen og omkringliggende kommuner har den høyeste elbilandelen i landet.

Les hele saken hos Miljødirektoratet og se tallene for din kommune her.