Vegfaglig samarbeid nord-norge

Ny vegfaglig nettverksgruppe - Troms og Finnmark

Kommuner samarbeider om felles mal for brøytekontrakter

6. april ble første ordinære møte i det nye vegfaglige nettverket for Troms og Finnmark avholdt i Tromsø

Vegfaglig samarbeid nord-norge[1]

Første samarbeidsprosjekt: felles mal for brøytekontrakter

Med Tromsø i spissen går flere store og små kommuner nå sammen om å lage en felles mal for brøyekontrakter.

Alle kommuner i nord må håndtere snø, ofte store mengder, noe som kan være kostbart og kreve en stor del av et allerede presset kommunebudsjett. Det å inngå optimale avtaler for brøyting er utfordrende i en ellers hektisk arbeidsdag. Derfor ønsker kommunene nå å gå sammen om en felles mal som skal sikre mest mulig brøytet veg for felleskapets penger.

Dette blir første mål for den nyoppstartede nettverksgruppen i nord og er kun startskuddet for et gryende vegfaglig samarbeid.

”Vi vil gjerne ha med alle kommuner i Troms og Finnmark, uansett størrelse, vi har alle noe å lære av hverandre” sier primus motor bak opprettelsen av nettverksgruppen i nord; Dag Ivar Andreassen, enhetsleder bydrift i Tromsø kommune.

Torsdag 6. April ble første ordinære møte avholdt i Tromsø kommunes lokaler og både Harstad, Alta, Kautokeino, Balsfjord, Kåfjord og Vadsø var representert i tillegg til Tromsø. Flere andre kommuner har også meldt sin interesse.

Andreas_Birkeland2
Rådgiver, NKF veg og trafikk, Andreas Birkeland

God start!

"Allerede på første møte klarer gjengen å samles rundt et felles mål; nemlig en felles mal for brøytekontrakter. Vi inviterer selvsagt resten av Nord-Norge til å bli med på reisen.
Det handler om å gjøre hverandre gode. Det er bedre å spille ball sammen enn å trikse alene” avslutter rådgiver for NKF veg og trafikk Andreas Birkeland. 

Arbeidsprosess
Vegfaglig nettverksmøte 6. april 2017 - Tromsø rådhus/Bibliotek

Bli med på laget du også

NKF veg og trafikk driver nettverksgrupper for kommuner over hele landet. Målet er å lære av hverandre, dele kunnskap på tvers av kommunegrenser og sammen finne de beste løsningene. Ta kontakt med nettverksekretær Ivar Faksdal for mer informasjon og mulighet for deltakelse i nettverksgruppen.   - det vil lønne seg.