Du er her: Publikasjoner

NKF veg og trafikk

Kontraktsstyring i kommunevegforvaltningen

Gratis hjelpemiddel for å etablere et avtalebasert styringssystem innen vegforvaltningens ansvarsområde. (FVS 2005) 

Praktisk hjelpemiddel for kommuneforvaltningen

Heftet tar for seg følgende områder:

 • Planlegging
 • Valg av kontraktstype
 • Utforming av interne avtaler med kommunal egenregi
 • Utforming av konkurransegrunnlag ved konkurranseutsetting
 • Gjennomføring av selve konkurransen i hht lov og forskrift om offentlige anskaffelse
 • Oppfølging av avtaler og kontrakter om drift og vedlikehold av kommunale veger

Det forutsettes ikke at de aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgavene er, eller skal bli, konkurranseutsatt. Tema er kontraktsstyring, både i en intern bestiller/utførermodell og i et eksternt kontraktsforhold.

Veiledningen omhandler både helårs drifts- og vedlikeholdsoppgaver og enkeltoppgaver som vinterdrift/snørydding, vårrengjøring, dekkevedlikehold og vegmerking.

 

Heftet er inndelt i følgende kapitler:

 1. Kommunal egenregi og organisering
 2. Forberedelser forut for konkurranseutsetting
 3. Konkurranseutsetting og konkurranseevne
 4. Anskaffelsen
 5. Kontraktstyper og oppgjørsformer
 6. Tilbuds- og kontraktsbestemmelser
 7. Aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 8. Maler for kravspesifikasjoner
 9. Priskapittel og prisskjema
 10. Grunnlagsdata
 11. Oppfølging av kontraktsarbeidet …quot; gjennomføringsfasen
 12. Byggherreoverslag og prisbank

Gratis
Veiledningsheftet stilles vederlagsfritt til disposisjon for de kommuner som ønsker å bruke det. Heftet finnes kun i elektronisk format (pdf) og kan lastes ned gratis.