På forespørsel

KOSTRA og Tjenesterapport

KOSTRA og Tjenesterapport - Tjenesteanalyse i Eiendomsforvaltning.

Et nyttig verktøy for rapportering og utvikling av eiendomsforvaltningen i kommunen

kostra

Tema på kurset:

KOSTRA og Tjenesterapport

 • Nøkkeltallene - Hva og hvorfor?
  • Definisjoner og påvirkningsfaktorer
  • Aktuelle arter og funksjoner for eiendomsforvaltning
  • Hvordan skal disse forstås og benyttes?
  • Presentasjon og diskusjon omkring kommunens resultater
 • Tjenesteanalyserapporten
  • Oppbygging og innhold
  • Gjennomgang av analyseverktøy (i Excel)

Før kurset vil det bli utarbeidet et underlag for hver enkelt kommune. Det består av en sammenstilling av datagrunnlaget fra KOSTRA med tjenesteprofiler, trendanalyser, FDV-diagrammer, areal-diagrammer og energiprofiler. Disse blir samlet i en egen Excel-fil som dere vil få utdelt på samlingen.

Målgruppe:
Eiendom/driftsledere, forvaltere og driftsansvarlige.

I tillegg er det anbefalt at også økonomirådgivere/-controllere med ansvar for eiendomsområdet i kommunen deltar.

unni
Foreleser: Unni Mogstad Simensen, UM Simensen Rådgivning

NKFs KOSTRA-sekretær

Unni Mogstad Simensen, UM Simensen Rådgivning
NKF KOSTRA-sekretær

Utdannet sivilingeniør fra NTH. Har variert yrkesmessig erfaring med bakgrunn fra økonomi, prosjekt- og personalledelse, administrasjon, HR og innkjøp samt god kjennskap til kommunale administrasjons- og økonomisystemer, økonomi- og rapporteringsrutiner og KOSTRA. Tidligere ansatt i Eiendomsforvaltningen i Asker kommune både som rådgiver i stab for virksomhetsleder og leder av økonomi- og administrasjonsavdelingen.

Erfaring fra arbeid med utvikling av rutiner, analyser og nøkkeltallsrapportering for FDVU og KOSTRA. Var ansvarlig for Asker kommune og NKF Bygg og eiendom KOMTEK-gruppes utvikling av Tjenesterapport og -verktøy. Er nettverksgruppens faste KOSTRA-sekretær og utarbeider årlig sammenstilling av gruppens KOSTRA-nøkkeltall. Engasjert av NKF Bygg og eiendom Agdernettverk for tilsvarende årlig sammenstilling.  Har I tillegg besøkt andre NKF Bygg og eiendom nettverk for å snakke om KOSTRA og Tjenesterapport.

Representerte NKF (Norsk Kommunalteknisk forening) i standardiseringskomiteen for utarbeidelse av en ny Norsk Standard NS 6425 «Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester)».

Kontakt NKFs KOSTRA-sekretær og få en innføring i rapporterings- og analyseverktøyet

Kursene arrangeres på forespørsel fra den enkelte kommune/region, eller nettverk.

Kontakt NKFs KOSTRA-rådgiver på e-post: unnimsimensen@gmail.com

Brosjyre med mer informasjon om kurset finner du HER