NKF prosjektstøtte illustrasjon

NKF Prosjektstøtte

Kravspesifikasjon for bolig

Mal for Kravspesifikasjon for kommunale boliger er relansert 15. august 2019. Nedenfor finner du lenke til den reviderte versjonen.

Fordeler med bruk av malen:

• Enklere behandling av søknader i Husbanken
• Enkelt å forstå for leverandørene hva kommunen bestiller
• Færre konflikter på grunn av uklare beskrivelser
• Kortere vei til god kravspesifikasjon for kommunene
• Mindre utgifter til rådgivere
• Innovasjon for å ivareta kravene på beste og rimeligste måte
• Lettere å gjøre ting riktig fra starten - unngår merarbeid.