NKF Prosjektstøtte

Kravspesifikasjon for bolig

Mal for Kravspesifikasjon for kommunale boliger er relansert 15. august 2019. Nedenfor finner du lenke til den reviderte versjonen.

Fordeler med bruk av malen:

• Enklere behandling av søknader i Husbanken
• Enkelt å forstå for leverandørene hva kommunen bestiller
• Færre konflikter på grunn av uklare beskrivelser
• Kortere vei til god kravspesifikasjon for kommunene
• Mindre utgifter til rådgivere
• Innovasjon for å ivareta kravene på beste og rimeligste måte
• Lettere å gjøre ting riktig fra starten - unngår merarbeid.