AI NKF

NKF digital

Kunstig Intelligens i våre verktøy

Kunstig intelligens (KI) har inntatt en sentral plass i dagens teknologiske landskap og forandrer måten vi jobber på. Hvordan vil KI påvirke verktøyene i NKF? 


Per-Ove Akselvoll
Produkteier
Norsk Kommunalteknisk Forening
per.ove.akselvoll@kommunalteknikk.no


Vi tilbyr to verktøy til våre medlemmer: 

  1. NKF Prosjekthjelper - her tilbyr vi maler og støttedokumenter for (tidligfasen) de fire første stegene i Stegmodellen i utarbeidelsen av anbudsdokumenter.  
  2. IK-Bygg – verktøy for kvalitetssikring av det arbeidet som gjøres med å forvalte bygningsmassen. Avdekker i hvilken grad internkontrollarbeidet som utøves i FDV-systemet tilfredsstiller kravene. Vi kaller det en helseattest på dine bygg. 

Tradisjonelt er verktøyene basert på regler og struktur, men vi vet at KI kommer til å endre dette. KI har allerede begynt å gjøre seg gjeldende i våre verktøy. Vi har allerede gjort en stor analyse ved bruk av KI tjenesten til Consigli og kvalitetssikret våre maler og støttedokumenter i NKF Prosjekthjelper. 

Gjennom bruk av KI og verktøy som bruker maskinlæring ser vi at vi både kan automatisere mange prosesser og få en helt annen funksjon på de forskjellige verktøyene.  

KI har potensial til å forbedre verktøyene på mange måter. Det kan øke nøyaktigheten, automatisere oppgaver, og gi bedre beslutningsstøtte. Dette vil resultere i økt kvalitet, produktivitet og kostnadsbesparelser. 

Selv om KI har store fordeler, er det også utfordringer som må håndteres. Vi ser at det er og vil være behov for menneskelig tilsyn for å unngå uønskede konsekvenser. 

Fremtiden for bruk av KI i våre verktøy er spennende. Jo mer data vi «samler» inn så kan vi forvente å se mer avanserte prediktive analyser, bedre automatisering av oppgaver og til og med KI-drevne prosesser som vil være til stor hjelp til de som bruker verktøyene. 

For å realisere fordelene av KI, må brukere og team forberedes. Opplæring og kompetanseutvikling vil være avgjørende for å utnytte KI på en effektiv måte. Vi i NKF deltar i mange fora for å heve vår kompetanse på KI slik at vi igjen kan være med å bringe dette ut til våre medlemmer, vi er sikre på at KI er kommet for å bli og er derfor svært opptatt av å formidle og heve kompetansen ut i kommunene. 

På samme måte som AI fortsetter å utvikle seg, vil våre verktøy bli smartere og mer kraftfulle. Vi fokuserer alltid på å tilby verktøy som bidrar til å gjøre hverdagen til kommunalteknikerne bedre. 

Ønsker du mer informasjon om hva vi tilbyr er det bare å ta kontakt: per.ove.akselvoll@kommunalteknikk.no