Kurs og konferanser

Arrangement Sted Dato Fagområde

Hovedmål for konferansen:

Samle flest mulig kommuner rundt tematikk om Internkontroll og tilstandsanalyser.

Hva gjør vi, hvor vil vi, hva kan vi få til sammen og hva må vi arkivere?

Her kan du møte FDV-leverandørene og se ny funksjonalitet i det systemet du bruker.

Vi åpner for påmelding og EARLY-BIRD priser i uke 25

Digital Kommunalteknikk 2022 (tidligere IK-Bygg)
Oslo/Webinar 221207 7. desember - 8. desember NKF digital

Unngå uheldige konsekvenser ved å bruke riktige rengjøringsmiddel, metoder og utstyr.

 

Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller
Svolvær 220823 23. august NKF bygg og eiendom

Kommuner bygger og rehabiliterer skoler, flerbruksanlegg, boliger og annet. I byggeprosjekter oppstår ofte spørsmål om endringer i kontraktsforholdene. Hvordan skal kommunen som byggherre håndtere dette, og hvilke plikter har kommunen som byggherre i forbindelse med kontraktsinngåelsen og kontraktsgjennomføringen? Hva er konsekvenser av manglende oppfølgning?

Totalentreprise NS 8407: Utvalgte juridiske emner
Oslo 221019 19. oktober NKF bygg og eiendom

Har kommunen din en Miljøplan? Hvordan etterlever du den? Fra strategiske bærekraftsmål til gjennomføring i eiendomsbransjen. Hvordan bruker du innkjøp for å redusere miljøbelastning fra bygg og anlegg?

Bærekraft i eiendomsforvaltningen 1. Hvordan komme i gang?
Webinar 220909 9. september NKF bygg og eiendom

Hvordan sørge for riktige og nok boliger i et bærekraftig perspektiv? Hvordan forebygge og trene på uønskede hendelser? Hvordan samhandle? Bør vi tenke nytt? 
Kjøp opptakene fra konferansen i februar.

Boliger for fremtiden 2022 (opptak)
a
Jobb smartere 2022 Trondheim 221027 27. oktober - 28. oktober NKF bygg og eiendom

Her kan du velge mellom å kjøpe opptak av hele konferansen eller enkeltmoduler.

Jobb Smartere 2021 (opptak)
Digital pakke a NKF bygg og eiendom

Teknologiutvikling og klimatiltak er i ferd med å endre energimiksen i verden. Men hvor fort skjer det, og hvilke former for energi vil være ledende i fremtiden? Kommuner får stor oppmerksomhet knyttet til bygningsmassens potensial for energikutt. Mye av kunnskapen og teknologien for å redusere betydelig er allerede tilgjengelig. FNs bærekraftsmål nr. 7. handler om at alle mennesker skal ha tilgang til energi. Energien skal være pålitelig, bærekraftig, moderne, og ikke altfor dyr. Har du tatt utfordringen?

Energiløsninger - det vanskelige valget - erfaringer fra Drammen
Webinar 220915 15. september NKF bygg og eiendom
Entrepriserett og utvalgte juridiske emner, også PBL og kontraktsrett mm. På forespørsel a NKF bygg og eiendom
Prosjektering, og oppfølging av de prosjekterende På forespørsel a NKF bygg og eiendom
Reklamasjonshåndtering På forespørsel a NKF bygg og eiendom

Introduksjonskurs for registrerte kommuner/virksomheter

Dette kurset er for deg som har bestilt/registrert bruker av NKF Prosjekthjelper.  

Gjennom Introduksjonskurset vil du bli bedre kjent med verktøyet, hvordan dette kan brukes og hvilke muligheter det gir dere.

Det blir også tid til spørsmål og svar.

Kurset blir gjennomført via Microsoft Teams, og du får som registrert bruker av verktøyet lenke til møtet i bekreftelses-eposten.

Kurset er gratis for de kommunene som har bestilt verktøyet i perioden med introduksjonspris.

Introduksjonskurs i NKF Prosjekthjelper: Webinar på forespørsel
På forespørsel a NKF bygg og eiendom

Bli kjent med NKF Prosjekthjelper.

Her får dere se mulighetene som ligger i dette verktøyet. Det blir også tid til spørsmål og svar.

Kurset blir gjennomført via Microsoft Teams, og du får lenke til møtet i bekreftelseseposten.

Les mer om prosjekthjelperen her! 

Presentasjon av NKF Prosjekthjelper: Webinar på forespørsel
På forespørsel a NKF bygg og eiendom

Et etterspurt og praktisk rettet kurs om bassengteknikk, -kjemi, og energisparing. Energi- og vannoptimalisering av badeanlegg: Har du råd til å la være?

Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng
Trondheim 220927 27. september NKF bygg og eiendom

KOSTRA og Tjenesterapport - Tjenesteanalyse i Eiendomsforvaltning.

Et nyttig verktøy for rapportering og utvikling av eiendomsforvaltningen i kommunen

KOSTRA og Tjenesterapport
På forespørsel a NKF bygg og eiendom

Kommunene har ansvaret - Rett forståelse og etterlevelse er viktig!

Byggherreforskriften (dagskurs)
På forespørsel a NKF bygg og eiendom
Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng På forespørsel a NKF bygg og eiendom

Bruk riktig rengjøringsmiddel, metode og utstyr, og unngå uheldige konsekvenser.

Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller
På forespørsel a NKF bygg og eiendom

Vi holder kurset når det passer din kommune!

IK-Bygg innføringskurs
På forespørsel a NKF bygg og eiendom