Kurs og konferanser

Arrangement Sted Dato Fagområde

Bli med på et lærerikt og nyttig webinar med Morten Goller fra Wiersholm onsdag 26. august.

Gode anskaffelser i et usikkert marked - Hvordan unngå fallgruver?
Webinar 200826 26. august NKF bygg og eiendom
Byggherre- og HMS-forskriften Webinar 200818 18. august NKF bygg og eiendom
Dette kurset passer både for deg som er leder og ønsker å lære om endringsprosesser og endringsledelse, og for deg som allerede er i en slik prosess, men ønsker mer kompetanse og konkrete verktøy om å lede i endringer.
Endringsledelse
Webinar 200820 20. august NKF

Introduksjonskurs for registrerte kommuner/virksomheter

Dette kurset er for deg som har bestilt/registrert bruker av NKF Prosjekthjelper.  

Gjennom Introduksjonskurset vil du bli bedre kjent med verktøyet, hvordan dette kan brukes og hvilke muligheter det gir dere.

Det blir også tid til spørsmål og svar.

Kurset blir gjennomført via Microsoft Teams, og du får som registrert bruker av verktøyet lenke til møtet i bekreftelses-eposten.

Kurset er gratis for de kommunene som har bestilt verktøyet i perioden med introduksjonspris.

Introduksjonskurs i NKF Prosjekthjelper: Webinar på forespørsel
På forespørsel a

Bli kjent med NKF Prosjekthjelper.

Her får dere se mulighetene som ligger i dette verktøyet. Det blir også tid til spørsmål og svar.

Kurset blir gjennomført via Microsoft Teams, og du får lenke til møtet i bekreftelseseposten.

Les mer om prosjekthjelperen her! 

Presentasjon av NKF Prosjekthjelper: Webinar på forespørsel
På forespørsel a

Vi har igjen gleden av å ønske velkommen til årets IK-Bygg konferanse!

Dato: 30.november - 01. desember, Clarion Oslo

IK-bygg konferansen 2020
Oslo 201130 30. november - 1. desember NKF bygg og eiendom
Boliger for fremtiden 2021 Trondheim 210210 10. februar - 11. februar NKF bygg og eiendom

Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innhold. Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i forskriften.

Kurs i Byggherreforskriften
Webinar 201015 15. oktober NKF bygg og eiendom

Historiens første virtuelle Jobb Smartere blir i 2020. Programkomitéen ser frem til å levere et høyaktuelt og matnyttig innhold til hele landet i denne utfordrende og spennende tiden. Det handler om vendepunkt, endring og nytenking - hva tar vi med oss videre og hvordan skal vi jobbe annerledes fremover?

Jobb Smartere 2020 - Bedre rustet for fremtiden
Oslo 200923 23. september - 24. september NKF bygg og eiendom

Energi- og vannoptimalisering av badeanlegg - Har du råd til å la være? Bassengteknisk, basseng kjemisk, og energioptimalisering. Dette er et etterspurt tilbud, og kurset er praktisk rettet med befaring av svømmebasseng/det tekniske i løpet av kursdagen. 15. september arrangerer vi kurs i teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng i Hå kommune.

Det vil bli tatt høyde for regler og retningslinjer vedrørende Covid-19.

 

Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng
Hå kommune 200915 15. september NKF bygg og eiendom

Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innhold. Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i forskriften.

Kurs i Byggherreforskriften
Webinar 200917 17. september NKF bygg og eiendom

Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innehold.
Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i byggherreforskriften.

Kurs i Byggherreforskriften
Oslo 201103 3. november NKF bygg og eiendom

KOSTRA og Tjenesterapport - Tjenesteanalyse i Eiendomsforvaltning.

Et nyttig verktøy for rapportering og utvikling av eiendomsforvaltningen i kommunen

KOSTRA og Tjenesterapport
På forespørsel a

Kommunene har ansvaret - Rett forståelse og etterlevelse er viktig!

Byggherreforskriften (dagskurs)
På forespørsel a
Bygg- og entrepriserett På forespørsel a
Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng På forespørsel a

Bruk riktig rengjøringsmiddel, metode og utstyr, og unngå uheldige konsekvenser.

Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller
På forespørsel a
IK-Bygg innføringskurs På forespørsel a