Kurs og konferanser

Arrangement Sted Dato Fagområde

Boliger for fremtiden arrangeres på Britannia Hotel i Trondheim, 10.,- 11. februar 2021.

Hold av datoene! 

Boliger for fremtiden 2021
Trondheim 210210 10. februar - 11. februar NKF bygg og eiendom

Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innhold. Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i forskriften.

Kurs i Byggherreforskriften
Webinar 200525 25. mai NKF bygg og eiendom

Jobb Smartere 2020 arrangeres på Clarion Hotel Oslo 23. og 24. september.

Hold av datoene! 

 

Jobb Smartere 2020
Oslo 200923 23. september - 24. september NKF bygg og eiendom

Energi- og vannoptimalisering av badeanlegg - Har du råd til å la være? Bassengteknisk, basseng kjemisk, og energioptimalisering. Dette er et etterspurt tilbud, og kurset er praktisk rettet med befaring av svømmebasseng/det tekniske i løpet av kursdagen.

Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng
Hå kommune 200603 3. juni NKF bygg og eiendom

Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innhold. Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i forskriften.

Kurs i Byggherreforskriften
Webinar 200427 27. april NKF bygg og eiendom

Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innhold. Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i forskriften.

Kurs i Byggherreforskriften
Webinar 200603 3. juni NKF bygg og eiendom

Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innhold. Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i forskriften.

Kurs i Byggherreforskriften
Webinar 200514 14. mai NKF bygg og eiendom

Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innehold.
Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i byggherreforskriften.

Kurs i Byggherreforskriften
Webinar 200504 4. mai NKF bygg og eiendom

KOSTRA og Tjenesterapport - Tjenesteanalyse i Eiendomsforvaltning.

Et nyttig verktøy for rapportering og utvikling av eiendomsforvaltningen i kommunen

KOSTRA og Tjenesterapport
På forespørsel a

Kommunene har ansvaret - Rett forståelse og etterlevelse er viktig!

Byggherreforskriften (dagskurs)
På forespørsel a
Bygg- og entrepriserett På forespørsel a
Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng På forespørsel a

Bruk riktig rengjøringsmiddel, metode og utstyr, og unngå uheldige konsekvenser.

Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller
På forespørsel a
IK-Bygg innføringskurs På forespørsel a