Nettverksgruppa på besøk i Krødsherad. Foto: Hartvig Munthe-Kaas

Nettverksgruppa på besøk i Krødsherad. Foto: Hartvig Munthe-Kaas

NKFs VA-nettverk

Låve fullspekket med renseteknologi

Ved Krøderens bredder, rett syd for Noresund ligger det nye renseanlegget som er bygget først og fremst for de mange fritidsboligene på Norefjell. En viktig forutsetning fra grunneieren side var at bygget skulle ha preg av en låve fordi det ligger i et område med mange gårder.

NKF VA-nettverk øvre Buskerud avholdt sitt oktober-møte hos Krødsherad kommune, og fikk i den sammenheng spennende omvisning på renseanlegget av VA-ansvarlig, Erik Nøkleby.

Renseanlegget stod ferdig i 2021 og er dimensjonert for 10 000 personekvivalenter (PE) men er konstruert slik at det enkelt kan utvides til 13 000.

Landbrukssonen og de mange bærdyrkerne i området innebar at det ble stilt spesielt høye krav til kvaliteten på avløpsvannet fra anlegget. Eget UV-anlegg er installert for å hindre bakterieutslipp.

Gruppen på vel 20 VA-fokuserte representanter fra 10 kommuner i Buskerud var imponert over den ryddige logistikken i anlegget, og hvor godt renhold som gjøres både i alle deler av bygget.

Ønsker du mer informasjon om VA-nettverkene, ta kontakt med nettverksrådgiver Hartvig Munthe-Kaas på e-post.

Mer om renseanlegget finner du på s. 24 i Kommunalteknikk #4-21 under: