KMD logo

Landskonferansen i plan- og bygningsrett 2021

Landskonferansen i plan- og bygningsrett ble arrangert i Trondheim 10.– 12. november 2021. Presentasjoner fra konferansen er tilgjengelig på denne siden.