Skjermdump: NKF / Telemark kompetanse

Skjermdump: NKF / Telemark kompetanse

NKF veg og park

Lanserer foreningens første eLæringskurs: Introduksjon til vinterbrøyting

NKF har siden august jobbet sammen med Bodø, Tromsø og Sandnes kommune for å lage et e-læringskurs. Bodø kommune har vært initiativtager. Prosjektgruppa har bestått av medlemmer fra Bodø, Tromsø, og Sandnes kommuner med bistand fra Lillehammer kommune. Sammen har vi laget det første e-læringskurset i foreningen. Temaet for kurset er snøbrøyting, og målgruppen er i første omgang kommunens egne ansatte brøytesjåfører.

Målet med kurset er å sette fokus - og øke statusen - på det viktige arbeidet som den enkelte brøytesjåfør gjør for å holde samfunnet i gang. Et annet mål er å redusere antallet og omfanget av brøyteskader.

E-læringskurset består av tre moduler; 1 “Rollen som brøytesjåfør”, 2 “Trafikksikker brøyting” og 3 “HMS for brøytere”.

Broytekurset disse har bidratt.jpg
Har vært med å utvilke kurset: F.v: Harry Jakobsen (Bodø kommune), Terje Holten (Bodø kommune), Leif Harald Pedersen (Tromsø kommune) og John Olav Haraldsen (Sandnes kommune). Foto: Bodø, Tromsø og Sandnes kommuner.

Hele gruppa stiller på DIKT-konferansen 7.-8. desember for å snakke om erfaringene med eLæring og utarbeidelsen av kurset.

Gjennomføring av kurset

Kurset kan gjennomføres av den enkelte på egen hånd. Det er lagt opp til tester som må gjennomføres etter hver modul, og her må den enkelte ha 80 % riktig svar for å kunne gå videre til neste modul i kurset. Det er anslått at det vil ta om lag 45 minutter å gjennomføre hele kurset. Når alle de tre modulene er gjennomført, og de tre testene er fullført med minst 80 % riktige svar, vil det automatisk bli sendt et kursbevis til deltagerens e-postadresse.

Alternativt kan kurset gjennomføres ved felles gjennomgang, hvor det legges opp til refleksjon og diskusjoner i fellesskap. Kurset i sin helhet kan også gjennomgås i felles (personal)møte, og gi et godt grunnlag for å diskutere holdninger, sikkerhet, brøytesjåførens rolle o.l. Da kan leder lage case-oppgaver om temaene som ansatte kan jobbe med i grupper, eller legge til rette for å utveksle erfaringer i grupper om f.eks. hvordan møte publikum, håndtere klager, gjøre ting gjennom dagen som tar vare på helsa og liknende.

En individuell gjennomgang av kurset kan selvsagt følges opp med et fellesmøte hvor refleksjonsoppgavene i kurset diskuteres i fellesskap.

Tilgang og benyttelse av e-læringskurset

E-læringskurset (piloten) er gratis for medlemmer av NKF å benytte seg av. Det tilbys som en medlemsfordel og kurset inngår i medlemsavgiften til nettverk i NKF. 

Det digitale brøytekurset ligger på NKF Læring og du kan opprette bruker her.

Broytekurset Skjermdump animasjon 2.png
Skjermdump: NKF / Telemark kompetanse