Barcode_Oslo_VBT

NKF veg og trafikk og VBT

Lanserer vegfaglig storbynettverk for skandinavia

Norsk Kommunalteknisk Forening avd. veg og trafikk kan i samarbeid med Vegforum for Byer og tettsteder ønske hjertelig velkommen til samling i Oslo høsten 2019

Hva er intensjonen bak nettverket?

Nettverket skal: 

 • sikre at de store kommunene har god kompetanse innenfor fagområdet
 • bidra til mer erfaringsutveksling og tettere samarbeid på tvers av landegrensene
 • bidra til at arbeidsplassene i kommunene blir attraktive og utviklende
 • bygge nettverk mellom deltakerne

Hvorfor Skandinavia?

 • Sammenlignbare transportutfordringer i tettstedsområdene.
 • Deltakerne kan kommunisere på eget språk
 • Bygge videre på eksisterende relasjone

Hva er noen av utfordringengene storbyene står ovenfor på vegsiden fremover?

Aktivitetene skal fokusere på:

 • framtidsrettede tekniske løsninger for utbygging, drift, vedlikehold og forvaltning
 • utfordringer i sentrumsområder
 • mobilitet og framkommelighet
 • klimatilpasninger og miljøutfordringer
 • trafikksikkerhet
 • digitalisering

Hvordan blir jeg med?

Samlingen finner sted på Scandic St. Olavs plass i Oslo 25. - 26. september 2019. 

Vi ønsker å etablere dette som en fast møteplass og vil informere om at Danmark, med København er neste vertsby i 2020. Bli med å bygg nettverk mellom storbyene i Skandinavia. Her har vi mye å lære av hverandre. 

NB (Begrenset antall plasser) 

Du finner mer informasjon og mulighet for påmelding her