pexels-photo-409701

NKF veg og trafikk

Måling av veglysanlegg

NVE har bestilt en rapport/utredning fra Oslo Economics som blant annet ser på alternative metoder for måling av umålte veglysanlegg. NKF har gleden av å ønske deg som medlem velkommen til førlansering av resultatene. 

Eksklusiv presentasjon for temanettverket i veglys

Rapporten heter «Utredning om måling av veg/gatelys», og formålet med utredningen har vært å kartlegge alternative metoder for måling av umålte veglysanlegg, samt vurdere hvordan overgang til måling av dagens umålte veglys kan gjøres på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Vi er så heldige at NVE og Oslo Economics stiller med en førpresentasjon før rapporten blir lansert, eksklusivt for de kommunene som er med i temanettverket for veglys. 

Følgende punkter står på agendaen:

  • Bakgrunnen for utredningen
  • Aktuelle alternativer for måling av umålte veglysanlegg, og bruk av disse i dag
  • Vurdering av virkningene av de ulike alternativene
  • Mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativ for veglysmåling, avhengig av kjennetegn på veglysanlegget

Presentasjonen blir holdt av Christoffer Poots fra Oslo Economics, og representanter fra NVE vil være tilstede for å besvare eventuelle spørsmål og innspill fra kommunene i etterkant. 

 

Måling av forbruk til veilys

All kraft som en kunde tar ut fra nettet skal i utgangspunktet måles. Dette gjelder uavhengig av hva kraften brukes til. RME anser det som viktig for å kunne sikre en effektiv kraftomsetning at alle sluttbrukere, inkludert små installasjoner, blir målt etter faktisk forbruk. Den eneste måten å fastsette faktisk energiforbruk på er med egne målere i grensesnittet mellom nettselskapenes nett og kundenes anlegg.

Avregning av kunder basert på faktisk målt energiforbruk vil gjøre kunden ansvarlig for eget energiforbruk, og bidra til å synliggjøre effekten av tiltak som reduserer energiforbruket fullt ut. Alle nettselskap er derfor ansvarlige for å måle hvor mye kraft som tas ut og mates inn av sitt nett og avregne alle kunder basert på målte verdier. Dette gjelder uavhengig av forbrukets størrelse. Alle nye tilknytninger til nettet skal måles av nettselskapet og avregnes etter faktisk forbruk.

Les mer om måling av veglys og reguleringsmyndigheten for energi her

Bli med på møte 25. november

Temanettverk for veglys et et tilleggsvalg for de kommunene som er med i vegfaglige nettverksgrupper som ønsker å fordype seg i veglystematikk. Du kan lese mer om møtet samt melde deg på her