Katja Bratseth og Rune Kvernmo kommer til Fagkonferansen 2021. Foto: Byantropologene

Katja Bratseth og Rune Kvernmo kommer til Fagkonferansen 2021. Foto: Byantropologene

Fagkonferansen 2021 / 8.-10. september

Medvirkning som virker

Drammen kommune satser på et aktivt lokaldemokrati der det skal vær enkelt å medvirke og interessant å delta. Satsingen følges opp av en rekke strategier og virkemidler hvorav prosjekt INNBYGG er et av disse. 

Det er viktig å ivareta lokaldemokratiet når man skal videreutvikle kommunen. I Drammen kommune har de fått bistand fra Byantropologene. I det Husbanken-finansierte prosjektet INNBYGG, samarbeider Byantropologene med Drammen og Nittedal kommune om å finne nye og mer effektive muligheter for lokal medvirkning.

Basert på eksisterende forskning og empiri, ser Byantropologene behovet for at innbyggere får enklere og tidligere tilgang til den informasjonen de søker.  INNBYGG sentrerer rundt kommunal organisasjon, kultur og struktur, men prosjektet handler først og fremst om å sikre innbyggerne bedre mulighet for å medvirke, påvirke og planlegge fremtiden i sine nabolag.

Målsettinger for INNBYGG-prosjektet:

  • Nye former for organisatorisk og kulturell praksis hos norske kommuner
  • Nye former for innbyggermedvirkning i utvikling av boliger og nabolag
  • Omsette kunnskap fra innbyggermedvirkning til innovasjon i kommunenes boligsosiale praksis
  • Bedre lokaldemokrati
  • Bedre løsninger på komplekse utfordringer i bolig- og nabolagsutvikling

Sammen med Drammen kommune kommer Katja Bratseth og Rune Kvernmo fra Byantropologene.

Katja er utdannet antropolog fra universitetet i Aarhus, og medgrunnlegger av Byantropologene. Katja har lang erfaring fra å benytte antropologiske metoder i bærekraftige byutviklingsprosjekter, og har et godt blikk for å se nye muligheter for samskaping i komplekse utfordringer.

Rune er utdannet sosialantropolog fra NTNU, og medgrunnlegger av Byantropologene. Rune er en allsidig antropolog med blant annet tidligere erfaring fra omsorgs- og integreringsarbeid. Gjennom Byantropologene har han utstrakt erfaring med å omsette innsikt fra medvirkning til analyse og mulige løsninger.

Se hele programmet for plan under Fagkonferansen og meld deg på her!

Fagkonferansen 21.png