JS2020 Foto: Elisabeth Leikanger

JS2020 Foto: Elisabeth Leikanger

NKF bygg og eiendom

Nakstad tilbake på Jobb smartere: Er vi nå forberedt på neste pandemi?

Hvordan planlegge og drifte fremtidens bygg? Mange ledere har nå gjort seg flere refleksjoner om i hvor stor grad uforutsigbarhet påvirker en arbeidsplass.

Strategi, Bærekraft og Eiendomsteknologi/PropTech

Fagforumet NKF bygg og eiendom er landets ledende nettverk innen offentlig bygg- og eiendomsforvaltning.
På denne årlige lederkonferansen møtes fagfolk fra hele kommune-Norge for å planlegge ledelse av fremtidens eiendomsdrift, renhold og byggeprosjekt. 

 • Hvordan levere kvalitet og møte FNs bærekraftmål samtidig?
 • Digitalisering; kun kostnadsdrivende, eller nøkkelen til en mer bærekraftig bransje? 
 • Hvordan kan vi påvirke hele organisasjonen til å ta de rette klima- og miljøvalgene i arbeidshverdagen? Vi trenger økt fokus i alle ledd på dette arbeidet. 
 • Hvordan bør vi tenke nytt for å bidra til å effektivisere den offentlige forvaltningen ytterligere? Fremtiden er smart og digital, men menneskelige relasjoner kan ikke digitaliseres, eller automatiseres. Tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å lykkes!

Planlegging av fremtidens bygg, og ikke minst drift av bygg - Har noe endret seg det siste året?

Med et selvsagt forbehold har Espen Rostrup Nakstad bekreftet at han gjerne kommer tilbake til Jobb smartere-konferansen.
Han er spesialist i indremedisin og lungesykdommer, og både overlege og forsker ved akuttmedisinsk avdeling v/Oslo Universitetssykehus. Han leder også en nasjonal behandlingstjeneste for personskader forårsaket av kjemiske og biologiske stoffer, og sjeldne smittsomme sykdommer.
Som assisterende helsedirektør har han hatt helt, eller delvis permisjon fra sin opprinnelige stilling.

Vi utfordrer ham mtp planlegging og drift av fremtidens formålsbygg, som ikke bare huser mange av kommunenes største arbeidsplasser, men som også skal være læremiljø for barn og ungdom, og hjemmet til de av oss som har behov for ekstra omsorg.

Renhold er nå også blitt anerkjent som en samfunnskritisk tjeneste, og mange ledere har gjort seg flere refleksjoner om i hvor stor grad uforutsigbarhet påvirker en arbeidsplass.

Åpner Jobb smartere

Det nye Lokomotivet i kommune-Norge

Oslobygg blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører med rundt 600 ansatte og en omfattende prosjekt- og eiendomsportefølje.

Det nye foretaket vil favne de tidligere kommunale foretakene Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg i en enhet. Oslobygg skal forvalte en stor eiendomsportefølje med et av landets største miljøer innen eiendomsforvaltning og byggherrefunksjoner, og blir en pådriver i bransjen innenfor ressurseffektiv drift, optimal prosjektgjennomføring, bærekraft og mangfold. Foretaket vil trolig få stor påvirkningskraft i markedet innen miljø, teknologi, arbeidslivskriminalitet og andre politisk prioriterte områder. 

Administrerende direktør Eli Grimsby har solid toppledererfaring og bred kunnskap om eiendomssektoren og Oslo kommunes eiendomsutviklings- og forvaltningsoppgaver. Grimsby har 25 års ledererfaring, og sist som administrerende direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF med ansvar for store komplekse prosjekter som Deichman Bjørvika, og det nye Munchmuseet. 

Grimsby åpner årets Jobb smartere, og vi gleder oss til å høre mer om strategien til det nye Lokomotivet i kommune-Norge.

Smakebiter fra programmet: Vi blir nødt til å jobbe enda smartere!

 • Eiendomsstrategi i en klimaklok kommune
 • Kommunedirektørens perspektiv på eiendomsforvaltningen
 • Fremtidens renhold: Hvordan bestille/levere riktig kvalitet. Gevinsten med roboter og senorikk
 • Digitalisering: Veien til Grønnere og Smartere bygg
 • Sirkulærøkonomi: Gjenbruk og ombruk i hele verdikjeden
 • Hvordan organisere et godt team internt
 • Planlegging (og drift) av bygg: Er vi forberedt på neste Covid?   
 • Miljøpott for bærekraft og innovasjon 
 • Hvordan bestille og drifte bygg som virker?

Alle med ansvar for kommunenes fremtidige byggeprosjekt, byggdrift og renhold ønskes velkommen til Jobb smartere. Både du som velger å sitte i salen og dere som velger å følge oss grønt og digitalt direkte på skjermen. Det er også mulig å kombinere de to. Inviter ordfører og kommunedirektør/rådmann til å følge konferansen sammen med hele staben i et tverrfaglig team!

NKF fortsetter den virtuelle reisen, så delta gjerne digitalt (eller gå glipp av ALT)

Vi har nå erfart hvor nyttig og funksjonelt det er å delta i digitale møter og webinarer. Dette reduserer også reisekostnader betraktelig. Et digitalt tilbud inkluderer hele Norge!
Velkommen til Jobb smartere, både til deg som velger å sitte i salen på Hotel Bristol Oslo, og til dere som velger å følge oss «live direkte» på skjermen, slik Kristiansand kommune velger, å samles lokalt for å kombinere kulturbygging med faglig påfyll.

Vi gleder oss til å ønske vel møtt!

Program/Deltagerliste/Påmelding: (klikk på bildet under)