Du er her: Publikasjoner

Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF 100 år - Jubileumshefte

Bransjens historie med vekt på de siste 25-30 år. Skrevet av NKF`s egne medlemmer.

Bransjens historie med vekt på de siste 25-30 år. Skrevet av NKF`s egne medlemmer. (NKF 6. juni 2007 - 88 sider.)

  • Kommunal bygg- og eiendomsforvaltning
  • Brannvesenets historie
  • Utviklingstrekk i bygningslovgivningen
  • Norsk fysisk planlegging gjennom hundre år
  • Fra Kristianias beplantningsvesen
  • Oppmåling, kart og geodata i kommunalteknikken
  • Fra brønner og kragger
  • Glimt fra vegutviklingen.

Last ned PDF her