Direktøren

NKF er 110 år - se videoen!

I 110 år har Norsk Kommunalteknisk Forening bidratt til kunnskapsdeling for et bedre samfunn.

 

NKF ble stiftet 6. juni 1907 på ærverdige Hotel Continental i Oslo, av dresskledde og høytidsstemte kommuneingeniører fra hele landet.

Den gang var fokuset på rent vann og brannsikkerhet. I dag representerer NKF fem hovedområder innen offentlig forvaltning:

  • Bygg- og eiendomsforvaltning
  • Byggesak
  • Infrastruktur i grunn
  • Plan og miljø
  • Veg og uteområder

Våre medlemmer utgjør et landsdekkende og aktivt nettverk, og vi ser fram til å fortsette kunnskapsdelingen for et bedre samfunn i samarbeid med dere. Sammen bidrar vi til å effektivisere den offentlige forvaltningen, når vi nå skal gjennom et grønt og digitalt skifte.

Det er en høyst oppegående og moderne organisasjon som fyller 110 år, og vi markerer jubileet på ulike måter gjennom året.