Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. Foto: Christopher Caspersen

Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. Foto: Christopher Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF gratulerer den nye regjeringen

– Vi ser frem til et enda sterkere kommunalt perspektiv med nytt mannskap ved roret, sier administrerende direktør i Norsk kommunalteknisk forening, Kirsti Kierulf.

– Nye folk i en ny regjering vil se Norge med nye øyne, sier Kierulf, som har et berettiget håp om at kommune-Norge generelt og det kommunaltekniske området spesielt vil få økt synlighet med den nye regjeringen.

– Hurdal-plattformen inneholder klare signaler om at kommunene er tiltenkt en styrket rolle, både når det gjelder å nå de ambisiøse klimamålene, og ved målet om å løse oppgaver på lavest mulig forvaltningsnivå, sier Kierulf. – Viktigheten av det kommunaltekniske feltet er underkommunisert, og vi håper på vegne av våre medlemmer at den nye regjeringen i enda større grad vil se hvor sentralt de kommunaltekniske fagene som vann- og avløp, veg, bygg- og eiendomsforvaltning og plan og miljø er for utviklingen av Norge, sier hun.

– Det er også svært gledelig at regjeringen i Hurdal-plattforemen slår fast at kommunesektoren i all hovedsak skal finansieres med frie midler, slår hun fast.

– En ekstra gratulasjon går fra oss i NKF til vår nye kommunal- og moderniseringsminister Bjørn Arild Gram, tidligere ordfører i Steinkjer og styreleder i KS. Her har statsministeren gjort et klokt valg av en særdeles dyktig statsråd med bred erfaring fra kommune-Norge, sier Kierulf.