Kravspek boliger 2

NKF bygg og eiendom

NKF kravspesifikasjon for kommunale boliger

Kommunene anskaffer årlig ca. 3000 boliger. 400 kommuner med 400 forskjellige kravspesifikasjoner! Dette kan nå ta slutt.

Kravspek boliger 2
Kravspesifikasjon ivaretar TEK17, Husbankens krav til støtte og lov om offentlige anskaffelser

Her er NKF kravspesifikasjon for kommunale boliger på høring (PDF).

Mye intern tid og kostnader med innleide ressurser kan spares og brukes til andre formål. Leverandørene kan svare med innovative og kosnadstreduserende løsninger basert på kravspesifikasjonen. Bruk av kravspesifikasjonen vil gi bedre og rimeligere boliger - jo flere som bruker den.

Kravspesifikasjon ivaretar

 • Teknisk forskrift - TEK17
 • Husbankens krav til støtte
 • Lov om offentlige anskaffelser - Miljøkrav

og gir anbefaling om tilleggskrav for å ivareta

 • Generell brukbarhet for flere brukergrupper
 • Velferdsteknologi
 • Krav til holdbare materialer og løsninger
 • Lavt CO2 fotavtrykk  

Kravspesifikasjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra:

 • Husbanken
 • Difi
 • Fredrikstad, Flesberg og Vågå kommuner
 • Boligprodusentene
 • Nelfo (elektro/svakstrøm)
 • Norsk Kommunalteknisk Forening 

For at kravspesifikasjonen skal bli så bra som mulig ber vi om innspill, ros, ris og anbefalinger om forbedringer.

NKF vil etablere en revisjonsording slik at denne er oppdatert i forhold til lover og forskrifter, standarder, Husbankens krav m.m. 

NKF arbeider også med en web-versjon som vil gjøre det lett for kommunen å velge hvilke krav som skal gjelde for deres byggeprosjekt, sette på eget kommunevåpen, og legge denne ut på Doffin. 

Høringsfrist er 28. februar. Høringssvar merkes 'Høringssvar bolig' sendes til nkf@kommunalteknikk.no