Styrerom

NKF plan og miljø

Styret i NKF plan og miljø 2022-2024

Styret for NKF plan og miljø ble valgt for perioden 2022-2024 ble valgt på årsmøtet 19. mai 2022.

park illustrasjon

NKF plan og miljø

Om NKF plan og miljø

NKF plan og miljø er foreningens fagforum for de som arbeider innenfor det planfaglige området, og arbeider for å synliggjøre viktigheten av god planlegging fra kommuneplan til detaljplan.

Planveileder og forlag til interne planrutiner

NKF plan og miljø - to populære temahefter:

Interne planrutiner og planveileder

Med disse temaheftene vil flere kommuner få et godt utgangspunkt for å forbedre egne rutiner og prosesser.

25. september 2013