Styrerom

NKF veg og park

Styret i NKF veg og park 2022-2024

Styret for NKF veg og park ble valg for perioden 2022-2024 ble valgt på årsmøtet 19. mai 2022.

Veg og trafikk

Dette er NKF veg og park

NKF veg og park er foreningens fagforum for de som arbeider med kommunale veger, park og tilhørende infrastruktur. Forumet er talerør i fagsaker overfor myndigheter, fagmiljøer og andre samarbeidspartnere.