Nye i nettverk nyhetsbrev

Vervekampanje: NKF

Norske kommuner tar ansvar og står sammen

Tiden vi er inne i viser tydelig verdien av å stå sammen og å være samsnakket. I 113 år har NKF vært kunnskapsleverandør og interesseorganisasjon for norske kommunalteknikere.

Den siste tiden har vi sett verdien av å dele kunnskap på tvers av kommunegrenser, selv når vi ikke har mulighet til å fysisk møtes. Kommunalt ansatte tar ansvar, på arbeidsplasser, ute og fra hjemmekontor i hele landet. Dette er noe vi i NKF er stolte av, og ønsker å fortelle til alle! 

Vi har også sett en ganske imponerende utvikling i bruken av teknologiske hjelpemidler. Saksbehandlingen i mange kommuner går fortsatt som normalt og møteaktiviteten opprettholdes på nett for å bidra til å holde hjulene i gang. 

I tider der det er vanskelig å møtes i møterom, på kurs og konferanser ønsker NKF å ha gode alternative møteplasser på web. Nettverkene til NKF er hjertet i organisasjonen. Det er i dag over 800 kommunale enheter som deltar i nettverk over hele landet. Gjennom nettverkene deles beste praksis og erfaringer, og god dialog oppstår på tvers av kommunegrensene. 

Vi setter nå i gang en vervekampanje for å gjøre nettverkene enda bedre. Dersom en ny kommune blir med på din anbefaling, får du muligheten til å, når vi er tilbake til normalen, delta på et kurs eller en konferanse, helt gratis. Nye kommuner i nettverk innenfor byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø, veg og trafikk eller brannforebygging utløser én gratis valgfri konferanse/kurs som kan brukes helt frem til og med 2021.

Har du en god nabo som kan være med i nettverk, send en e-post til nkf@kommunalteknikk.no med navn, arbeidssted og e-post på den du får med i nettverk.