NKF_med undertekst

Ny arkivlov: en mulighet til å jobbe smartere

En ny arkivlov med tilhørende forskrift ble sendt ut på høring i oktober med høringsfrist 14. januar. Dagens lov er fra 1992 og har vist seg å være et hinder for digitaliseringen vi alle står midt i. Dette ble oppdaget, og en gjør som en skal: setter ned en utredning og lager en NOU som bekreftet observasjonene og konkluderte med at det er behov for en ny lov.  

 

Kirsiti Kierulf 2021
Kirsti Kierulf. Foto: Christopher Caspersen.

Loven er viktig for oss i kommunene, fordi den sikrer at innbyggere har innsyn i saksbehandlingen vår. Vi strever alltid etter et samfunn som behandler alle rettferdig, og det gjør vi gjennom innsyn i saksbehandling. Den gamle loven snakker om hva vi er pliktig til å arkivere, den nye loven åpner opp for at alt kan arkiveres – ikke bare henvendelser, men også hvordan vi løser oppgavebehandlingen.  

Dette mener vi er svært positivt for våre medlemmer i alt fra Plan- og Byggesak til forvaltning og drift av eiendommer og infrastruktur i kommunene. Ikke minst åpner dette også opp for at vi kan få innsikt i hvordan staten løser sine oppgaver rundt drift- og forvaltning av sine oppgaver for infrastruktur som angår oss. Denne informasjonen var umulig å samle sammen på en smart måte før, men nå når vi er digitale så er jo alt lagret så da trenger vi en lov som gjør det enkelt for oss å samle det uten at alt må inn i et system.  Derfor introduseres nå et nytt prinsipp som kalles innebygget arkivering.   

Loven er viktig for å sikre at historien vår blir skrevet når den oppstår – altså arkivering for historisk verdi. Her blir oppgaven i enda større grad lagt til Nasjonalarkivet som styringsmyndighet, som er det nye navnet som foreslås for arkivverket. Loven pålegger oss nå å arkivere og gjøre ting nasjonalt tilgjengelig. Før har vi ikke vårt pålagt, men i større grad oppfordret – og derfor sittet med mye av vurderingsmyndigheten selv.  Nå er vi større grad pålagt oppgaver og kan bruke Nasjonalarkivet som vår fagkompetanse for hvordan vi gjør det – og også som en rådgiver når folk rundt oss mener at vi må slette data. Det siste sett i lys av vårt ønske om å ha kontroll på våre data, både i nåtid og i fremtid er viktig.  

NKF har ingen planer om å skrive noe høringssvar. Mener du vi skal det, ta kontakt med oss. Mer om selve loven og høringen finner du her 

På IK-Bygg-konferansen 8.–9. desember kommer Øivind Kruse fra nåværende arkivverket (snart Nasjonalarkivet) og forteller oss mer om hvordan dette angår oss. Du kan melde deg på konferansen her.

Vi vil inngå et nærmere samarbeid rundt arkivering fremover, da det er vår vurdering at dette angår alle tjenester våre medlemmer jobber med.