Foto: Tim Eiden. Pexels.com

Foto: Tim Eiden. Pexels.com

Fagkonferansen 2021 / 8.-10. september

Ny veileder for slokkevann

Dagens regelverk om krav til slokkevannn er uklart og preget av utydelige formuleringer og bestemmelser. For kommunen er det derforfte ofte vanskelig å vite hvem som er ansvarlig for denne delen av prosjekteringen. Brannfaglig fellsorganisasjon (BFO), NKF, Norsk Vann og Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) jobber i disse dager med ny veileder for slokkevann. 

Håkon Winterseth er faglig leder i Firesafe AS. Foto: Firesafe
Håkon Winterseth er faglig leder i Firesafe AS. Foto: Firesafe

Kommunenes fremgangsmåte og praksis varier fra kommune til kommune og i enkelte kommuner har dette resultert i flere konflikter. Konfliktene oppstår som følge av kommunens krav om etablering av brannkum for å få byggetillatelse eller ved ulik tolkning av hva en passende tankbil er.  

Faggruppen, som er ledet av BFO, har som ambisjon å utarbeide en veileder som dekker både prosjektering, utførelse og kommunal saksbehandling. Veilederen vil med dette bidra til en felles forståelse og praksis for de involverte partene. Veilederen offentligjøres vinter 2023.

Håkon Winterseth fra BFO gjester også Fagkonferansen i Drammen 8-9 september der han presentere litt av arbeidet med veilederen og hvilke krav kommunen egentlig kan stille knyttet til slokkevannskapasitet. 

Winterseth er faglig leder i Firesafe AS, som er Norges største branntekniske fagmiljø. Han er også engasjert i utviklingen av brannfaget og er nestleder i Brannfaglig Fellesorganisasjon – BFO brann. Winterseth har master innen brann- og sikkerhetsteknikk og 25 års erfaring innen praktisk bruk av brannfaget, blant annet innen tiltaksklasse 3. 

Fagkonferansen 22 header.png