Vegogtrafikknytt

NKF veg og trafikk

Nye veglister for fylkes- og kommunale veger

En rekke veger over hele landet får nytt vegnummer som følge av kommune- og regionreformen, og nå er oppdaterte veglister klare.

Vegnettets referansesystem er lagt om og det medfører at det er en del endringer av vegnummer.

Vegliste for fylkes- og kommunale veger inneholder opplysninger om vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt totalvekt og vogntoglengde.

Utgavene for 2020 er nå lansert og du finner dem her (Statens Vegvesen)