NKF byggesak

Nytt informasjonsark: Solenergianlegg og søknadsplikt

Hvilke solenergianlegg er unntatt søknadsplikt og hvilke må det søkes om? Informasjonsarket kan du laste ned fra intranettet til NKF byggesak.

Solenergianlegg er et alternativ til energi levert fra det vanlige strømnettet. Det kan brukes for å dekke energibehovet for bygg helt eller delvis. Solenergi er en miljøvennlig fornybar energikilde. Solceller har lenge vært brukt der det ikke er mulig å koble seg til det ordinære strømnettet. Det blir stadig vanligere å bruke solenergianlegg også i mer urbane strøk, og da gjerne i kombinasjon med strøm fra strømnettet. Det finnes to typer solenergianlegg;

  1. Solfangere; Disse gir varme ved at strålingsenergi fra solen varmer opp en væske eller en gass. Varmen kan brukes til oppvarming av rom, tappevann, i et vannbårent system i bygninger, eller i en industriell prosess.

  2. Solceller; Disse gir elektrisitet. Solceller omdanner strålingsenergien fra solen direkte til elektrisk strøm. Strømmen kan brukes direkte i bygget eller sendes ut på strømnettet.

Dersom du kommune er med i nettverk byggesak, kan du logge inn her for å laste ned informasjonsarket.

Mangler du innlogging til nettverkssidene, så send mail til nkf@kommunalteknikk.no.

Har du spørsmål om nettverk kan du kontakte Rådgiver for NKF byggesak, Fridtjof Denneche på fridtjof.denneche@kommunalteknikk.no