NKF bygg og eiendom

Nytt nettverk for renholdsledere i Finnmark

Visjonen til NKF er «kunnskapsdeling for et bedre samfunn». Denne kunnskapsdelingen skjer på mange måter, og den viktigste av dem er nettverk av kollegaer på tvers av kommune-grensene. Det har lenge vært et ønske om flere nettverk for renholdsledere, og nå er det gledelig å konstatere at nettverket i Finnmark er på plass. Så langt har syv kommuner samt Troms- og Finnmark fylkeskommune meldt seg inn, og det er plass til flere.

Å være en del av et faglig og sosialt nettverk gjør oss sterke, det fremmer utvikling og forbedringer, sier nettverkssekretær for renhold, Merethe Forfang.
Å være en del av et faglig og sosialt nettverk gjør oss sterke, det fremmer utvikling og forbedringer, sier nettverkssekretær for renhold, Merethe Forfang.

– Fordelen med nettverkene er jo at man møter kollegaer fra andre kommuner, som man kan diskutere felles utfordringer med. Gjennom nettverket deles erfaringer som bidrar til å spre gode løsninger og sikrer stadig mer effektiv drift, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF: – Med pandemien i 2020 har mange omsider fått øynene opp for hvor kritisk godt renhold er som en kommunalteknisk tjeneste, ikke minst på skoler, barnehager og sykehjem. Vi er stolte av dette nyeste tilskuddet av nettverk som nå er på plass og gleder oss til kunnskaps- og erfaringsdeling med stødig bistand fra nettverkssekretær Merethe Forfang.

For kommuner i Troms og Finnmark som ennå ikke har meldt seg inn, men lurer på hva dette er, er det bare å kontakte Merethe for mer informasjon.

–Vi har startet opp med å bli kjent og dele erfaringer fra den pågående pandemien, sier nettverkssekretær Merethe Forfang: Vi møtes jevnlig på teams fram mot sommeren og håper å kunne treffes fysisk på nettverksmøte i Finnmark til høsten.

– Det er nå en gylden anledning å befeste sitt ståsted som den foretrukne leverandør av renholdet i sin kommune, sier Merethe Forfang. Vi må satse på kompetanseheving og faglig utvikling for å lykkes enda bedre i framtida. Å være en del av et faglig og sosialt nettverk gjør oss sterke, det fremmer utvikling og forbedringer, både felles og i våre egne virksomheter sier en engasjert Merethe Forfang.

– Pandemien har slått fast at renhold er en samfunnskritisk funksjon og at kommunene har klart å håndtere pandemien med stødig og god virksomhetsstyring. Nå skal vi positivt, men bestemt jobbe videre sammen for å løfte og fremme renholdsfaget og egen kommunal renholdsvirksomhet ytterligere.  

Og for kommuner andre steder i landet som ønsker å bli med i tilsvarende nettverk; ta kontakt så ordner vi det!

Kontaktinfo:
Rådgiver NKF bygg og eiendom, Elisabeth Leikanger.
Nettverkssekretær renhold, Merethe Forfang.