Åsulv Bygland fra Oslo kommune tok i mot prisen som gikk til Tiedemannsparken. Foto: Kjell M. Jacobsen

Åsulv Bygland fra Oslo kommune tok i mot prisen som gikk til Tiedemannsparken. Foto: Kjell M. Jacobsen

NKF og NAML

Østlandets beste uterom er kåret

Torsdag denne uken ble Østlandets beste uterom kåret under Park- og anleggsmessa på Lillestrøm. Av ti kandidater hadde juryen kommet frem til to verdige vinnere!

Tiedemannsparken i Oslo levert av Bymiljøetaten i kommunen vant klassen for byområder, mens Sletta Park på Sørumsand i Lillestrøm kommune vant klassen for tettsteder og friområder. Begge uteområdene kan nå si de har Østlandets beste uterom.
 
Konkurransen arrangeres av Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) og NAML (Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører)

Byområder: Tiedemannsparken, Oslo

Juryleder Stein Wikholm karakteriserer Tiedemannsparken som et enormt prosjekt. – Gjenåpning av bekkeløp og mulighet for håndtering av overvann er et viktig element i dette prosjektet. Kombinasjonen gangveier og grusstier kombinert med elveåpningen gir ett løft for folkehelsen. Parken har også mange mindre møteplasser. Bruk av natur som element gir et ekstra løft, men gir også noen utfordringer med tanke på skjøtsel. Helt klart ett område en får lyst til å gå tur i og å benytte.

Under finner du en video om parken fra Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Tettsteder og friområder: Sletta park, Lillestrøm

Wikholm trekker frem blant annet plasseringen av parken når har karakterierer Sletta park på Sørumsand. – Området er strategisk lagt mellom boligbebyggelsen og handelsområdet. Det er lagt inn gode forbindelser som vil øke bruksfrekvensen og funksjonen parken gir. Fallsand er brukt under lekeapparat, det ser ut til å være god overvannshåndtering med regnbed og grusdekke. Lekeapparatene er estetisk fine, og benker ser ut til å være lagd til parken.

Her kan du lese mer om Sletta park i Kommunalteknikk.

Kandidatene og veien videre

Bekkelagsbadet Oslo havn
Drammen park Drammen kommune
Franklintorget Porsgrunn kommune
Heggedal torg/park Asker kommune
Jordal park Oslo kommune
Landmannsparken Skien kommune
Rudolf Nilsens plass Oslo kommune
Sletta park, Sørumsand Lillestrøm kommune
Smerutlia aktivitetspark Fredrikstad kommune
Tiedemannsparken Oslo kommune

Semifinalesteder: Østlandet, Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet og Sørlandet. Vinnerne i hver klasse går til finalen tirsdag 6. juni 2023 på Kommunevegdagene i Skien