NKF byggesak

Om NKF byggesak

NKF byggesak er foreningens fagforum for de som arbeider med byggesak, og er Norges ledende organisasjon for offentlige og private virksomheter og enkeltpersoner.

NKF byggesak
NKF byggesak ønsker dine innspill

Deltakerne i forumet har tilgang til et landsomfattende kontaktnett.

Du kan få tilgang til hjelp når du står fast gjennom diskusjonsformumet NKFnett med muligheter til spørsmål og svar.
Vi tilbyr kurs og seminarer som gir deg økt kompetanse til medlemspris. Vi arrangerer både lokale og regionale kurs i tillegg til fagseminarer.

I tillegg har forumet etablert  et eget intranett for deltakere i nettverkssamarbeidet intranett for byggesak.

Som deltaker i NKF byggesak kan du være med å påvirke utvikling av regelverk. Forumet er fast høringsinstans ved endring av regelverk, er representert i Blankettkomiteen, ByggSøk og har et internasjonalt kontaktnett gjennom CEBC.

Bli medlem!